Westermo Teleindustri AB

Westermo switch til enhedsserver forbinder IP til ældre serielle enheder og roterende funktionalitet

Westermo har bekendtgjort frigørelsen af deres Lynx DSS kompakte switch til enhedsserver for at forbinde ældre se-rielle kontrol- og telemetrisystemer til det nyeste IP-netværk. Med lav datarate er seriel kommunikation blevet erstattet med IP netværk, der har større båndbredde, og derved hjælper DSS med at bevare alle investeringer i eksisterende systemer og tilføjer funktionalitet ved at understøtte nyt udstyr, som kræver større båndvidde og sikrer problemfri industriel kommunikation i mange år.

EPLAN

Flere højdepunkter i EPLAN Platform 2.0

Et halvt år er gået, siden EPLAN Platform 2.0 blev lanceret på markedet, men nogle af de over 1000 udvidelser er stadig ukendt. Det er grund nok til at undersøge denne store frigivelse af overraskende nye perspektiver og lære om de overbevisende og spændende logiske udvidelser til skematisk generation, revision, kontrol og sprogledelse i praksis.

Beijer Electronics Products AB

HMI – Byg eller køb

Enhver producent af komplekse maskiner eller køretøjer, der indeholder HMI, står over for en afgørende beslut-ning: Skal jeg bygge min egen Humane Machine Interface, eller skal jeg købe disse vitale komponenter færdige købe dem fra en ekstern kilde?

BALLUFF

BFS 22M en ægte color sensor: Når tingene bliver rigtig farverig

Med den nye BFS 33M color sensor har Balluff introduceret en ægte color sensor af højeste klasse. Der er ingen tvivl om, at uanset hvilken slags ob­jekter man viser sensoren, kan den se forskel på dem alle med ufejlbarlig nøjag­tighed. Selv den tyndeste farvetone, mindste grå ni­veauforskellighed eller mi­nimal veksling til overfla­deegenskaber påvises ube­sværet. Den præcise påvis­ning af objekt og switches viser output med stor fart. Op til syv objekter kan blive frem­hævet på outputs på den måde. Desuden kan L*a*b -farveværdier også blive direkte vist på serielt interface. Speciel kompen­sation og individuel kali­brering betyder, at senso­ren arkiverer med stor ak­kuratesse over en lang pe­riode.

ARC INFORMATIQUE

Ny PcVue 10.0: SCADA-løsningen forhøjer din produktivitet

Det nye PcVue 10.0 værktøj, Application Architect og Application Explorer, kan spare op til 50 % i udviklingstid over applikationens komplette livscyklus. Fra designfasen helt igennem til testning, fra vedligeholdelse til ny re-engineering hjælpes både applikationsudviklere og lejlighedsvis brugere.

NORD Drivesystems

Så lille – og alligevel så sparsommelig

Efter ønske fra markedet kan NORD Drivesystems nu også levere en trefasede motor i byggestørrelse 80, med en mærkeeffekt på 0,55 kW i den nye virkningsgradklasse IE2. Denne størrelse motor er ikke omfattet af den nye EU- norm som netop er trådt i kraft den 16. juni 2011, der kun omfatter motorer med en mærkeeffekt fra 0,75 kW – 315 kW.

Beijer Electronics Products AB

Ny iX Panel TxA serie med trendsættende udseende og føling fra Beijer Electronics

Beijer Electronics udvider sit HMI-produktsortiment med den nye iX panel TxA-serie. De innovative touch-paneler anvendes, når avanceret betjenings-funktionalitet kombineres i et kompakt format og et frisk design er nødvendigt.

EPLAN

EPLAN Dato Portal 2.0.: Flere data, flere producenter, flere funktioner

Maksimum fart og let at søge samt komme frem til resultater er hovedfordelene ved den nye EPLAN Data Portal, som allerede omfatter data fra mere en 120.000 enheder. Brugernes fordel er, at de ved at bruge den nye EPLAN Platform 2.0 kan få adgang til de seneste up-to-date data, som de hurtigt og let kan bruge i deres arbejde..

Slut dig til de mere end 155.000 læsere af IMP