www.industriogteknik.com
Watson Marlow

Hollandske Paques reducerer nedetid på biogasanlæg ved hjælp af Watson-Marlow-pumper

Da pumperne i afsvovlingsanlægget til biogas hos virksomheden Paques i Holland blev overophedet, udskiftede de pumperne med peristaltiske pumper fra Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (WMFTS), hvilket har resulteret i en højere effektivitet og lavere omkostninger.

Paques, som er blandt verdens førende inden for udvikling og konstruktion af omkostningseffektive rensningsanlæg til spildevand og spildgasser, har reduceret nedetiden ved at installere APEX-, Qdos- og Bredel-pumper på et af virksomhedens anlæg til anaerob spildevandsrensning i Brasilien.

Udfordringen
Paques, som har hovedsæde i Holland, hjælper virksomheder med at reducere forbruget af vandværksvand, mindske deres CO2-aftryk og genindvinde værdifulde ressourcer fra affald ved hjælp af virksomhedens miljøvenlige bioteknologi.

Paques anvender THIOPAQ®, som er en biologisk proces til at fjerne svovlbrinte (H2S) fra biogas- og naturgasstrømme, der danner svovl som et gult faststof ved rumtemperatur.

Excentersnekkepumperne var tilbøjelige til at overophede under drift, især ved pumpning af svovlmasse fra reaktorer til en centrifuge, og de krævede konstant temperaturovervågning, hvilket resulterede i hyppig nedetid for vedligeholdelse.

Det var i forbindelse med produktionen af et nyt anlæg til en kunde, at Paques foretog forbedringer af sit THIOPAQ® anlæg til afsvovling af biogas (THIOPAQ® – afsvovling af biogas – PAQUES). Det nye anlæg var et joint venture mellem en stor sukkerfabrik og et kraftvarmeværk, og det skulle primært producere biogas fra landbrugsaffald.

Løsningen
Ved dette projekt blev excentersnekkepumperne i THIOPAQ® anlægget udskiftet med en række forskellige peristaltiske pumper fra WMFTS, nemlig APEX- og Bredel-slangepumper og Qdos-pumper til kemikaliedosering, hvilket reducerede nedetiden og behovet for vedligeholdelse.

"I forhold til de tidligere excentersnekkepumper, vi havde i THIOPAQ® anlægget, er de samlede omkostninger med peristaltiske pumper fra WMFTS betydeligt lavere," udtaler Antonio Yamada, teknikchef hos Paques. "Desuden er udgifterne til vedligeholdelse reduceret markant og også mængden af kemikaliekomponenter, som vi skal bruge til processen."

Pumperne er i drift hele dagen, hver dag, og de anvendes til kemikaliedosering af næringsstoffer, soda og skumdæmper i væskerne fra kemikaliebassiner og til pumpning af svovlmassen til centrifugen. Qdos-pumperne anvendes til kemikaliedosering, og APEX- og Bredel-pumperne anvendes til pumpning af svovl og dosering af soda.

Resultaterne
Den præcise kemikaliedosering med APEX- og Qdos-pumperne øgede kvaliteten og effektiviteten i processen til fjernelse af H2S. Desuden betød Bredel-pumpernes evne til at håndtere stærkt slidende og ætsende svovlmasse, at der ikke længere var behov for løbende og bekostelige driftsafbrydelser til afhjælpende vedligeholdelse, og det har bidraget til at gøre driften mere effektiv.

"Samarbejdet mellem WMFTS og Paques har været afgørende for det vellykkede resultat af dette anlægsprojekt," forklarer Nilton Constantino, salgsingeniør hos Watson-Marlow.

"Det demonstrerer på bedste vis, hvordan man ved at tage sig tid til at finde og præcist identificere problemer i den daglige anlægsdrift, plus anden vigtig information om anlægget, kan udvikle en løsning, der dækker kundens behov fuldt ud. Watson-Marlow med sin enestående position på markedet som full-service leverandør betyder, at vi har ekspertise indenfor en lang række forskellige pumper og udstyr, og at vi kan anbefale den optimale løsning til vores kunder, hvad enten det er en bestemt pumpetype eller forskellige pumper i vores sortiment."

Anlægget blev sat i drift ved udgangen af 2020 og placeret ved siden af en eksisterende ethanol- og sukkerfabrik tilhørende et multinationalt selskab, som knuser mere end 5 mio. ton sukkerrør om året og det frembringer vinasse, der er et biprodukt fra sukker- og ethanolindustrien, og dette anlæg er i stand til at dække biogasbehov på kommercielt niveau.

Med en forventet elproduktion på 138.000 megawatttimer (MWh) årligt stiller dette projekt konsortiet i en strategisk position på markedet for vedvarende energi, og det understreger det store potentiale, der er ved rensning af agroindustrielt affald på et marked i hastig vækst.

wmfts.com/global

***


Hollandske Paques reducerer nedetid på biogasanlæg ved hjælp af Watson-Marlow-pumper
Bredel pumps


Hollandske Paques reducerer nedetid på biogasanlæg ved hjælp af Watson-Marlow-pumper
APEX pumps


Hollandske Paques reducerer nedetid på biogasanlæg ved hjælp af Watson-Marlow-pumper
Qdos pumps

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 155.000 læsere af IMP