www.industriogteknik.com
Seco Tools

Secos grønne fond har støttet bæredygtigheden i over 10 år

I 2021 lancerede Seco Tools en grøn investeringsfond (Green Fund) for at sikre koncernens bidrag til at reducere klimaforandringer og negativ miljøpåvirkning. Lige siden har Green Fund givet støtte til investeringer i en lang række bæredygtighedsprojekter, der har reduceret den miljømæssige påvirkning fra virksomhedens aktiviteter.


I de 10 år, der er gået, er der i alt afsat 10 millioner svenske kroner til at finansiere virksomhedens langsigtede mål, specifikt reduktion afklimapåvirkningen med over 50 % og en cirkularitet på 90 % inden 2030.

"GreenFund er et vigtigt aktiv for Seco i forhold til investering i bæredygtige projekter, og den har nu kørt i over 10 år," siger Shaelyn Meyers, som er Sustainability Specialist hos Seco Tools. "Fonden giver vores forskellige afdelinger mulighed for at gennemføre grønne investeringer, som de tidligere ikke kunne prioritere på grund af traditionelle
investeringsfaktorer."

Solcelleanlæg over hele verden
Formålet med solenergiprojekter er at reducere klimapåvirkningen ved at minimere afhængigheden af elforsyningsnettet og øge produktionen af grøn energi.. Secos Green Fund har støttet adskillige solenergiprojekter, lige fra et solcelleanlæg uden elnettilkobling i Sydafrika til solcelleanlæg i salgsafdelingerne i
Storbritannien og Indien.

Varmegenindvinding og genanvendelighed
En anden måde, Seco reducerer virksomhedens klimapåvirkning på, er ved at udnytte restvarmen fra produktionsprocesserne. Green Fund har blandt andet støttet bæredygtighedsprojekter, der udvider varmegenindvindingsanlæggene og dermed fremmer cirkulariteten.
På hovedkontoret i Fagersta i Sverige vil varmegenindvindingsanlægget blive udvidet med luftpumper til opvarmning af arbejdspladsen. Det betyder, at det ikke længere er nødvendigt at købe fjernvarme. Hovedkontorets klimaaftryk, målt i CO2-udledninger, forventes at falde med 28 %.

Initiativer til fremme af affaldscirkularitet
Seco Tools arbejder også på at øge virksomhedens affaldscirkularitet og dermed reducere miljøpåvirkningen fra deponering af affald. Secos Green Fund har også afsat penge til andre projekter, blandt andet komposteringsanlæg på fabrikken i England og finansiering af bæredygtig infrastruktur på alle arbejdspladserne, der skal gøre det nemmere at sortere affald til genanvendelse.

https://www.secotools.com/article/85588Secos grønne fond har støttet bæredygtigheden i over 10 år
Solar Panel Installation Seco India


  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 15.000 læsere af IMP