www.industriogteknik.com
Seco Tools

Genanvendelse betyder alt, når Seco Tools opstiller ambitiøst mål for cirkulær økonomi

Seco Tools har en enestående position til at yde et stærkt bidrag til den cirkulære økonomi, som prioriterer adskillelse af økonomisk aktivitet fra forbrug af begrænsede ressourcer og udvikling af metoder til at fjerne affald fra vores system af økonomisk aktivitet.

Genanvendelse betyder alt, når Seco Tools opstiller ambitiøst mål for cirkulær økonomi

Recycled Carbide Seco Tools.jpg

Selv om det på ingen måde er det eneste aspekt, spiller genanvendelse en afgørende rolle i den cirkulære økonomi ved at bede os om at finde ud af, hvordan vi bruger jordens knappe og begrænsede ressourcer, og hvad der kan gøres for at sikre, at vi opnår maksimal værdi og udnyttelse af dem.

Genanvendelse vil spille en afgørende rolle i at nå Seco Tools’ ambitiøse mål om at være 90 % cirkulær inden år 2030, hvor en række omfattende ændringer i processer og forretningsmodeller vil føre an. ”Det er et udfordrende mål, men vi ser det som værende meget vigtigt for vores virksomhed og vores forretning,” siger Ted Forslund, Sustainability & Audit Coordinator hos Seco Tools. ”Det, der er godt for Seco Tools, er, at vi allerede har meget gode genanvendelsesprocesser, så nu handler det om at skabe et godt partnerskab med vores kunder, så de forstår værdien af, at vi køber værktøj tilbage, så det bliver en lukket cirkel, hvor intet går til spilde."

Globalt set genanvendes kun 8.6 % af de ressourcer, vi bruger, hvilket betyder, at mere end 90 % af alt bruges én gang og derefter bortskaffes. Som følge af Seco Tools’ forretningsform er virksomheden i en position, hvor vi kan ændre dette paradigme ved at købe værktøj tilbage, som har nået afslutningen af sin produktive levetid og genanvendelse, eller genanvende dem i nye værktøjer. ”Hvis vi øger den slags handel, hvor vi køber gammelt udstyr tilbage og får kunderne tilat forstå fordelene ved det, kan vi reducere klimapåvirkningen, da vi ikke behøver at bruge nye materialer og metaller. Det er på mange måder en win-win-situation," siger Ted Forslund.

Der er en stadig voksende bevidsthed om miljøhensyn, og leverandører og kunder er ivrige efter at se initiativer, der tager hånd om dem. ”Det er indtil videre blevet taget godt imod blandt kunderne. De ved, at det værktøj, som vi fremstiller af genbrugsmaterialer, er af samme meget høje standard, at der ikke sker nogen kvalitetsforringelse. Der er nu også et marked for tilbagekøb af værktøj, der har nået afslutningen på sin brugstid, og det finder de også positivt. Det handler om at få dette ind i vores forretningsrelationer på en positiv måde," forklarer Ted Forslund.


Genanvendelse betyder alt, når Seco Tools opstiller ambitiøst mål for cirkulær økonomi

Recycling Seco Tools.jpg

I en cirkulær økonomi er genanvendelse meget vigtig, men det er også det sidste, vi bør gøre, efter at vi reducerer, reparerer og genbruger. ”Dette er én vigtig komponent, men der er andre aspekter i den cirkulære økonomi, og vi er nødt til at se på dem alle. En af disse er vores produkters livscyklus – hvordan kan vi designe dem, så de holder lidt længere, og så de kan genbruges, når de når afslutningen af deres brugstid? Hvordan kan vi fremstille dem ved hjælp af vedvarende energi og bæredygtige forsyningskæder? Essensen af den cirkulære økonomi er at bevare den værdi, vi allerede har skabt," siger Ted Forslund.

Genanvendelse medvirker til at minimere affald, men det er langt fra den eneste måde at gøre det på. Der er en lang række områder, der kan analyseres med henblik på at stoppe ”lækagen” af værdifulde ressourcer – logistik i leveringskæden, sortering, lager, risikostyring, elproduktion og selv molekylærbiologi og polymerkemi. Omkostningseffektive indsamlings- og behandlingssystemer af bedre kvalitet og effektiv segmentering af udtjente produkter vil gøre Seco Tools i stand til at understøtte økonomien i cirkulært design.

Et af de største problemer i forbindelse med håndteringen af udfordringer i forbindelse med miljø- og klimaændringerne har været selve opgavens omfang, men Ted Forslund mener, at Seco Tools’ mål om at være 90 % cirkulær i 2030 kan nås. ”Det er vigtigt at samarbejde med vores leverandører og kunder for at imødegå den globale udfordring. Hvis vi gør det, kan vi skabe mere værdi med mindre affald i et sikkert virkeområde for vores planet – igen er det en win-win-situation," slutter han.

Du kan få yderligere oplysninger om cirkulær økonomi ved at kontakte en lokal Seco-repræsentant eller ved at gå til vores side om bæredygtige forretningsmål på www.secotools.com.

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 15.000 læsere af IMP