www.industriogteknik.com
Seco Tools

Seco hjælper kunderne med at reducere CO2-udledningen

Seco har allerede veletablerede metoder til livscyklusanalyse af sine egne produkter og til kortlægning af produktionsprocesser som en del af sit mål om at reducere virksomhedens klimapåvirkning. Det næste skridt er også at tilbyde at hjælpe med at reducere kundernes CO2-udledning.

Seco hjælper kunderne med at reducere CO2-udledningen

HQ_ILL_Potential For Reducing CO2 Emissions On Processing Operations.jpg

Søjlediagram, der viser potentialet for reduktion af CO2-udledninger i forarbejdningsprocesser. Modellen omfatter maskinens CO2-aftryk, værktøj, kølevæske- og elforbrug.

Bæredygtighed er et af Secos strategiske fokusområder, og virksomheden har ambitiøse mål og veludviklede planer for, hvordan man kan bidrage til et bedre klima i overensstemmelse med FN's globale mål. Virksomheden anvender allerede etablerede beregningsmetoder til at rapportere udledningen af drivhusgasser fra sin egen produktion. Som det næste skridt er Seco i gang med at udvikle systemer, der gør det muligt for kunderne at optimere brugen af Seco-produkter og dermed reducere deres klimapåvirkning. "Når virksomheder analyserer deres klimapåvirkning, baserer de det generelt på traditionelle livscyklusanalyser af deres egen produktion og produkter. Men 70 % af klimapåvirkningen fra vores værktøjer sker i brugerfasen. Det betyder, at der kan opnås betydelige gevinster ved, at vi hjælper vores kunder med at optimere brugen af vores værktøjer," siger Ted Forslund, Global Sustainability Coordinator hos Seco.

Secos forsknings- og udviklingsafdeling udvikler derfor nu datamodeller, som kan bruges til at beregne kundernes CO2-udledning i brugerfasen. Modellen tager højde for et værktøjs samlede livscyklus, herunder energiforbrug og brug af kølevæske i kundernes produktionsprocesser. Det hjælper kunderne med at optimere deres processer og reducere deres klimapåvirkning. "Ved at foretage de rigtige valg ved hjælp af de korrekte skæredata og undgå suboptimeringer ved produktion af individuelle dele kan kunderne reducere deres CO2-udledning med mindst 20 %. Idéen er at finde den optimale måde at producere en del på ved at ændre forskellige parametre," siger Sören Hägglund, ph.d. og R&D Expert Cutting Data hos Seco.

For at bidrage til det har Secos forsknings- og udviklingsafdeling udviklet software, der kan bruges til at simulere forskellige produktionsprocesser og afprøve forskellige alternativer til produktion af et element, f.eks. valg af bearbejdningsmetode, maskine, strategi og værktøj. "Man kan eksempelvis se, om man udnytter en maskines eller et værktøjs fulde potentiale under en bestemt produktionsproces. Hvis man kan se, at det fulde potentiale af en maskine eller et værktøj ikke udnyttes, kan det være en god idé at vælge andre muligheder for at minimere CO2-udledningen," forklarer Daniel Johansson, ph.d. og Senior R&D Professional hos Seco.

Den store fordel er naturligvis, at kunderne nemt kan se, hvordan de kan reducere deres CO2-udledning. Ifølge Daniel Johansson er det også noget, mange kunder har efterspurgt. "Der er stor efterspørgsel efter bæredygtig produktion, men mange inden for bearbejdningsindustrien har måske ikke fået øjnene op for den her løsning," siger han. "Det unikke ved vores løsning er, at vi, ud over at kunne se vores egne produkter, også kan inkludere kundernes processer og tilbyde dem mulighed for at minimere CO2-udledningen fra deres produktion.

Med et udtryk fra bilindustrien, så tilbyder vi en såkaldt Eco-knap."

Ud over bæredygtigheden er tiltaget også i overensstemmelse med ambitionen om, at Seco skal være på forkant med digitale løsninger. "I forsknings- og udviklingsafdelingen fokuserer vi meget på at udvikle teknologi, der kan bruges i fremtiden, og som kan bruges som hjørnesten for andre digitale løsninger. I øjeblikket er vores løsning ikke offentligt tilgængelig, men på lang sigt vil vi gerne kunne tilbyde en grænseflade til ekstern brug," slutter Sören Hägglund.

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 15.000 læsere af IMP