www.industriogteknik.com
Parker News

PARKERS NYE PATRONVENTIL MED ET REVOLUTIONERENDE DESIGN SÆTTER STANDARDEN FOR EFFEKTTÆTHED OG YDELSE

Parker Hannifin, verdens førende inden for bevægelses- og kontrolteknologier, har lanceret en 2-vejs servoproportionalventil som en del af virksomhedens TFP-serie, der står i spidsen for en ny generation af patronventiler. Med virksomhedens patenterede VCD®-aktuatorteknologi giver det innovative muffe- og spoledesign hidtil uopnåelige værdier for gennemstrømning og trykfald. Sammenlignet med almindelige patrondrosselventiler muliggør den forbedrede effektivitet brug af mindre nominelle størrelser med den samme ydelse – og reducerer dermed størrelseskravene til kontrolmanifoldblokkene.

PARKERS NYE PATRONVENTIL MED ET REVOLUTIONERENDE DESIGN SÆTTER STANDARDEN FOR EFFEKTTÆTHED OG YDELSE

Den nye TFP-serie er resultatet af adskillige års konstruktivt udviklingsarbejde og grundige computersimulationer. Ventilen karakteriseres ved en trykkompenseret muffe med en forstørret sædediameter og retningsbestemte vinduer, som for første gang næsten opbruger DIN-kaviteten. Sammen med et maksimumstryk på 420 bar giver dette enestående høje værdier for gennemstrømning, som kan forøge ydelsen for krævende anvendelsesområder, f.eks. formstøbningsmaskiner og presser.

Takket være den optimerede gennemstrømning mellem muffen og spolen tilbyder TFP-ventilerne trykdifferensværdier under ideelle forhold, der kun er en smule højere end trykdifferensværdierne for kontrolmanifoldblokken uden ventil. Som med den foregående TDP-serie anvendes den særdeles dynamiske DFplus-kontrolventil med VCD®-aktuator som pilotventil. Den positionerer aktivt hovedsædeventilen og fungerer dermed selvstændigt i forhold til trykforholdene i de funktionelle tilslutninger.

TFP-ventilen opnår ekstremt høje trinsvartider, f.eks. 18 millisekunder for størrelsen NG50. Kombinationen af præcision, højere driftstryk og reaktionstid skaber forudsætningerne for kortere cyklustider, mere stabile processer og minimale kassationsprocenter. Den største fordel er dog, at kontrolmanifoldblokke kan designes, så de bliver meget mere kompakte og dermed mere omkostningseffektive, da én nominel størrelse i TFP-serien normalt kan spares væk sammenlignet med andre patronventiler.

I tillæg til ventilens øgede effekttæthed blev der lagt stor vægt på forbedring af driftssikkerheden. I TFP-serien er positionsfeedbacksystemet monteret i pilotkammeret, så det beskyttes mod højtryk, der kan opstå i et hydrauliksystem.

De syf nominelle størrelser (NG25, NG32, NG40, NG50, NG63, NG80 og NG100) er tilgængelige ved lanceringen af TFP-serien.

www.parker.com

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 15.000 læsere af IMP