www.industriogteknik.com
EPLAN

E4TC på RWTH Aachen Campus fastlægger potentielt nyt studium: ”Engineering 4.0”

Det European 4.0 Transformation Center (E4TC) på RWTH Aachen Campus har undersøgt den strategiske digitalisering af ingeniørmæssig design og -kontrol, samt det tekniske lay-out af maskiner og fabrikker. Den 38 sider store forskningsrapport med titlen: ”Engineering 4.0” er baseret på et otte måneders felt studium af tyske maskinproducenter (der både fremstiller serieprodukter og special maskiner), af konstruktionskontorer/hardware planlæggere, samt af komponentfabrikanter. For første gang har det været muligt at få en velfunderet undersøgelse af de metoder, der er udviklet til at kvantificere det mulige potentiale indenfor ingeniørarbejde og de tiltag, der skal foretages, af nuværende ingeniørmæssige work-flows indenfor både serieproduktion og fremstilling af specialmaskiner. Det centrale resultat er: En delvis automatisering af de ingeniørmæssige processer medfører et optimalt forhold mellem omkostninger og fordele.

E4TC på  RWTH Aachen Campus fastlægger potentielt nyt studium: ”Engineering 4.0”
Study Engineering 4.0: Den nye “Engineering 4.0” undersøgelse – der kun fås fra EPLAN – sætter fokus på interessante aktivitetsområder, der medfører effektivitet indenfor ingeniørarbejde. Vejen til højere effektivitet i værdikæden er kortlagt ved hjælp af traditionelle metoder, fra standardisering til automatisering.

Forskerne hos E4TC i Aachen, Tyskland, introducerede oprindeligt en model af det ingeniørmæssige work-flow, og skabte en evaluerings matrix med fem effektivitetsniveauer. ”Effektivitets Niveau” matrixen indeholder detaljerede beskrivelser af metoder/work-flow og ledsages af en ”Brugs Niveau” matrix, der beskriver og evaluerer brugen af CAE software som en grundlæggende forudsætning for Engineering 4.0. Ialt blev ti procestrin, der er karakteristiske for ingeniørarbejde i maskinfabrikation (serie/specialmaskiner), undersøgt. Den ingeniørmæssige work-flow model, der blev genereret, omfatter de typiske arbejdstrin i ordreafgivningen.


E4TC på  RWTH Aachen Campus fastlægger potentielt nyt studium: ”Engineering 4.0”
Dr. Thomas Gartzen_E4TC.jpg: ”Virksomhederne får bogstaveligt talt kontrol her til at få indsigt i de potentielle tids- og omkostningsbesparelser ved standardisering eller automatiseringsprojekter.” siger E4TC Managing Director dr. Thomas Gartzen.

Ingeniørmæssig work-flow model/Effektivitets matrix
Forskerne fokuserede på arbejdsområderne ingeniørarbejde, design, materialelister, rapporter, layout af kontroltavler og enheder, samt skabeloner. Grunden til dette er indlysende: ”Afhængigheden af kunder eller partnere i disse processer er sommetider relativ ringe eller ikke-eksisterende,” siger E4TC Managing Director dr. Thomas Gartzen.
”Virksomhederne har fuld kontrol over disse områder og kan få indsigt i de potentielle tids- og omkostningsbesparelser ved standardisering eller automatiseringsprojekter.”

Vejen til større effektivitet i værdikæden kortlægges ved brug af traditionelle metoder, der spænder fra standardisering til automatisering. For at være i stand til at evaluere effektiviteten af hvert enkelt arbejdstrin, inddelte undersøgelsen workflow metodologien i fem trin – hvorved effektivitetsniveauet kan fastlægges.


E4TC på  RWTH Aachen Campus fastlægger potentielt nyt studium: ”Engineering 4.0”
Grafisk standardisering.jpg: Tiden til design og bestræbelser på automatisering afhænger af den ingeniørmæssige metode.


E4TC på  RWTH Aachen Campus fastlægger potentielt nyt studium: ”Engineering 4.0”
Grafisk effektivitet af ingeniørarbejdet.jpg: Resultater: Reference kurve over ingeniørmæssig effektivitet


E4TC på  RWTH Aachen Campus fastlægger potentielt nyt studium: ”Engineering 4.0”
Grafisk ingeniørmæssig tid ETO.jpg: Den typiske tid, der skal bruges til de ingeniørmæssige trin (1-8) i procent, kræver eLevel2

Voksende potentiale

Ved at bruge de indsamlede data konkluderede forskerne, at virksomheder kan blive 20 procent mere effektive fra eLevel til eLevel. Enhedsorienterede arbejdsmetoder medfører omkring 25 procent tidsbesparelser til design af diagrammer. Brugerne anvender halvt så megen tid på at designe diagrammer med et kredsløbsbibliotek til funktionen af produkter. Indføring af delvis automatisering medfører andre 25 procent tidsbesparelser ved at designe skemaer, og al rapportskrivning bliver helt elimineret ved at indføre standardisering.

Undersøgelsen kan downloades gratis på: https://discover.eplan.eu/en/engineering-4.0-study-home

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 15.000 læsere af IMP