www.industriogteknik.com
ARC INFORMATIQUE

PcVue 9.0

Den nye udgave af PcVue software, fra ARC Informatique, lægger vægten på at åbne links til nye protokoller som f.eks. integrering af BACnet (HVAC management) eller WAGO-DALI Smart Generator (styring af lyskilder) samt på yderligere fremskridt i brugervenlighed. Version 9.0 indeholder flere fornyelser, der gør det muligt at reducere energiforbruget i bygninger endnu mere og skære ned på anlægsudgifter og driftsomkostninger til overvågningsprojekter.

PcVue 9.0
PcVue blev designet i 1985 og udskiller sig ved programmets avancerede brugervenlighed og de kraftige, objektorienterede værktøjer. Softwaren forkorter udviklings- og implementeringstiden for applikationer til bygningsadministration af hospitaler, lufthavne, kontorer mv. For at udvikle og opgradere PcVue har teamet af udviklere og designere hos ARC Informatique kunnet trække på den samlede erfaring og ekspertise, der er samlet ved mere end 38.000 installationer.

Helt fra begyndelsen af udviklingsarbejdet med PcVue 9.0 blev bestræbelserne koncentreret om at åbne op for systemerne og integrere nye protokoller. Indledningsvis blev BACnet (Building Automation and Control Network) protokollen integreret. Denne protokol bruges til at styre flere, automatiske kontrollere i bygninger (HVAC, regulatorer etc.). WAGO-DALI Smart Generator blev ligeledes indarbejdet for at muliggøre kontrol med alle lyskilder i en bygning og optimere forbruget af energi. CAD Smart generatoren muliggør generering af blok-diagrammer på basis af AutoCAD og giver adgang til mere effektive blokstyrings systemer. Derefter blev Siemens Step 7TM Smart Generator tilføjet – den sørger for integrering af Siemens automatiske kontrollere. Dette reducerer udviklingstiden og kobler overvågningsdatabasen sammen med automatiske kontrollere. Til slut er udvekslingen af konfigurationsfiler via FTP servere blevet naturligt integreret i softwaren. Dette muliggør læsning og/eller lagring af informationer på en FTP server. Specielt kan rapporter overføres og gøres tilgængelige automatisk på netværket.

PcVue V.9 er et af de første værktøjer på markedet, der er fuldt kompatibelt med Windows 7, Windows Server 2008 og SQL Server 2008 – men selvfølgelig er PcVue V.9 også kompatibelt med Windows XP, Windows VISTA og Windows 2003 server, så de mange kunder der allerede har tidligere udgaver af PcVue, er sikret fuldt udbytte af deres investering.

PcVue 9.0 skiller sig ligeledes ud ved de betydelige forbedringer, der er sket i brugervenlighed i programmet:

- Single Sign-On Support – Single Sign-On muliggør automatisk bruger identifikation når PcVue bruges i Microsoft® Windows Terminal Server miljøer og Microsoft® Windows godkendelse, når Windows domænekontrol og Active Directory er aktivt.

- FactoryLinkTM Smart Generator
er blevet yderligere opgraderet for at gøre overføring endnu nemmere. Omdannelse af alle grafiske (mimik, symboler og skabeloner) og den pågældende database sker med den seneste udgave af FactoryLink Smart Generator, der muliggør automatisk omdannelse og præsentation af TCP kommunikations objekter og afbildning og FactoryLink Smart Generator tager også hensyn til skaleringsbehovet for mærker og symboler.

- CAD Smart Generator
bruges til uforarbejdet import af CAD filer. Interfacet til integrering af CAD filer (dwg, dxf) bruges til at koble AutoCAD® block referencer sammen med PcVue objekter. PcVue 9.0 mimik, der er kreeret på denne måde, har et bitmap baggrunds billede sammen med animerede symboler og alle, tilsvarende variabler, der kan erstatte forekomsten af enhver kilde-fil blok.

- PcVue 9.0 grafiske interface indeholder mange forbedringer: Filtrering, sortering og alarm analyse eller -opsætning bliver endnu nemmere med V9 udgaven. Opsætningen af alarm understøttes af avancerede sorteringsfunktioner og pop-op vinduer. Til trend vinduer er det nu muligt at vise varighedsværdier i dd:hh:mm:ss format som undertekster og tabeller – det gør analyse enklere. For at overvåge en begivenhed i et bestemt tidsrum understøtter opsætningsvinduet nu tidsfiltrering ved start- og sluttidspunkt og retning. Derved bliver informationerne nemmere at gå til.
 

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 15.000 læsere af IMP