www.industriogteknik.com
ARC INFORMATIQUE

PcVue 9.0

Den nye udgave af PcVue software, fra ARC Informatique, lægger vægten på at åbne links til nye protokoller som f.eks. integrering af SOFREL remote management og Siemens Smart Generator Step7®. Version 9.0 indeholder større fornyelser, der gør det muligt at reducere anlægs- og driftsomkostninger til overvågning af vandbehandling og vandledninger samt projekter.

PcVue 9.0
PcVue blev designet i 1985 og er nu en ny generation af SCADA software, der udskiller sig ved programmets avancerede brugervenlighed og de kraftige, objektorienterede værktøjer. Softwaren forkorter udviklings- og implementeringstiden for applikationer til overvågning af vandbehandling og andre processer. For at udvikle og opgradere PcVue har teamet af udviklere og designere hos ARC Informatique kunnet trække på den samlede erfaring og ekspertise, der er samlet ved mere end 38.000 licens installationer.

Helt fra begyndelsen af udviklingsarbejdet med PcVue 9.0 blev bestræbelserne koncentreret om at åbne op for systemerne og integrere nye protokoller. Indledningsvis blev udviklingsarbejdet koncentreret om kommunikation med SOFREL remote styringsudstyr og derved styring af fjerntliggende udstyr – herunder styring af fjerntliggende anlæg til vandbehandling.
Derefter blev Smart Generator Step 7® tilføjet, det integrerer miljøet omkring Siemens automatiske kontrollere. Derved bliver udviklingstiden forkortet og overvågningsdatabasen sammensmeltes med automatiske kontrollere. Til slut er udvekslingen af konfigurationsfiler via FTP servere blevet naturligt integreret i softwaren. Dette muliggør læsning og/eller lagring af informationer på en FTP server. Specielt kan rapporter overføres og gøres automatisk tilgængelige på netværket.

PcVue V.9 er et af de første værktøjer på markedet, der er fuldt kompatibelt med Windows 7, Windows Server 2008 og SQL Server 2008 – men selvfølgelig er PcVue V.9 også kompatibelt med Windows XP, Windows VISTA og Windows 2003 server, så de mange kunder der allerede har tidligere udgaver af PcVue, er sikret fuldt udbytte af deres investering.

PcVue 9.0 skiller sig ligeledes ud ved de betydelige forbedringer, der er sket i brugervenlighed i programmet:

- Single Sign-On Support – Single Sign-On muliggør automatisk brugeridentifikation når PcVue bruges i Microsoft® Windows Terminal Server miljøer og Microsoft® Windows godkendelse, når Windows domænekontrol og Active Directory er aktivt.

- FactoryLinkTM Smart Generator er blevet yderligere opgraderet for at gøre overføring endnu nemmere. Omdannelse af alle grafiske tegn (mimik, symboler og skabeloner) og den pågældende database sker med den seneste udgave af FactoryLink Smart Generator, der muliggør automatisk omdannelse og præsentation af TCP kommunikations objekter og gengivelse ligesom FactoryLink Smart Generator også tager hensyn til skaleringsbehovet af mærker og symboler.

- CAD Smart Generator bruges til uforarbejdet import af CAD filer. Interfacet til integrering af CAD filer (dwg, dxf) bruges til at koble AutoCAD® block referencer sammen med PcVue objekter. PcVue 9.0 mimik, der er kreeret på denne måde, har et bitmap baggrundsbillede sammen med animerede symboler og alle de tilsvarende variabler, der kan erstatte forekomsten af enhver kilde-fil blok.

- PcVue 9.0 grafiske interface indeholder mange forbedringer: For at forbedre generering af 3D mimik og imødekomme behov for automatisk generering kan modeller og 3D symboler nu gemmes i text format. Det betyder, at disse objekter kan genereres af andre, eksterne værktøjer for at nedbringe udviklingstiden og minimere mulighederne for fejl. Filtrering, sortering og alarm analyse eller -opsætning bliver endnu nemmere med V9 udgaven. Opsætningen af alarm understøttes nu af avancerede sorteringsfunktioner og pop-op vinduer. For at overvåge en begivenhed i et bestemt tidsrum understøtter opsætningsvinduet nu tidsfiltrering ved start- og sluttidspunkt og retning. Derved bliver informationerne nemmere at gå til.
 

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 15.000 læsere af IMP