www.industriogteknik.com
ARC INFORMATIQUE

Fjernbetjening af vindmølleparker for en mere effektiv service

I forbindelse med et projekt vedrørende overvågning og kontrol af vindenergisystemer har Iberdrola Ingeniería valgt softwaren PcVue fra ARC Informatique for dens pålidelighed, skalerbarhed og høje ydeevne i en klient-server dataarkitektur. I øjeblikket håndterer 24 PcVue-servere en million variabler i realtid. Den løsning, der er implementeret med PcVue SCADA-softwaren, har medført en betydelig reduktion i vedligeholdelsesomkostningerne, idet alle oplysningerne fra de fjernbetjente parker er blevet centraliseret.

Fjernbetjening af vindmølleparker for en mere effektiv service
Iberdrola Renovables er førende på verdensplan, når det gælder el-produktion fra vedvarende energikilder såsom vindenergi. Iberdrola Ingeniería y Construcción, som blev grundlagt i 1995 i forbindelse med en sammenlægning af flere ingeniørvirksomheder, er et operationscenter for energi i Toledo i nærheden af Madrid, som styrer og fjernbetjener ca. 10 vindmølleparker i alle regioner i Spanien. Virksomheden er ansvarlig for elproduktionen, distributionen og styringen på anlæggene. Den påtager sig serviceydelser såsom projektstyring, ingeniørarbejde, forsyning, konstruktion og operationel bistand. Iberdrola Renovables mål er at levere denne service uden geografiske begrænsninger.

I forbindelse med et projekt vedrørende overvågning og kontrol af vindenergisystemer har Iberdrola Ingeniería valgt softwaren PcVue fra ARC Informatique for dens pålidelighed, skalerbarhed og høje ydeevne i en klient-server dataarkitektur. Projektets hovedformål var at gøre oplysningerne fra vindmølleparkerne, særligt alarmer og historiske data, tilgængelige via et fjernbetjent system. Styresystemet på hvert enkelt anlæg indsamler de vigtigste operationelle data fra generatorerne og de forskellige understationer. Disse systemer er tilsluttet CORE (Iberdrolas operationscenter for vedvarende energikilder) via langdistance-kommunikationsforbindelser.

CORE anvender disse data til at identificere og diagnosticere eventuelle problemer for derved at kunne gribe ind og tilbyde en løsning. Førhen blev hver enkel vindmøllepark overvåget fra en lokal SCADA-station, og operatørerne sendte dataene pr. telefon. Alle de nødvendige data blev gemt på en disk, som så blev videresendt til den person, der registrerede disse data. Iberdrola Renovables har valgt at installere en OPC-baseret arkitektur med PcVue SCADA og flere FrontVue-klienter i CORE med henblik på at fjernbetjene overvågningen af vindmølleparkerne og derved sikre fjernstyring igennem et dedikeret VSAT-netværk.

PcVue og FrontVue er begge Windows-baserede softwarepakker, som er i stand til at håndtere millioner af I/O-punkter fra tusindvis af enheder. PcVue-FrontVue SCADA-systemet i CORE er blevet implementeret med henblik på at levere alle de nødvendige oplysninger vedrørende alarmer fra vindmøllerne til operatørerne. Op til 2,5 mio. dataelementer overvåges af FrontVue-klientstationerne, som kommunikerer via OPC med front-end-serveren over et 1.000 Mbps redundant TCP/IP Ethernet-netværk. Hver front-end-server kan modtage op til 60.000 I/O-punkter. I øjeblikket håndterer 24 PcVue-servere en million variabler i realtid, og netværket kan udvides uden begrænsninger eller strukturelle ændringer.

Takket være PcVue-FrontVue-arkitekturen kan operatørerne analysere dataene fra de fjernbetjente vindmølleparker i detaljer. De har hele tiden situationen under kontrol og kan foretage korrigerende handlinger på det rette tidspunkt i tilfælde af driftsstop. De enorme mængder data taget i betragtning (ca. 350 punkter pr. vindmølle) og for at lette vedligeholdelsesarbejdet, foregår overvågningen på 2 niveauer:
- Det øverste niveau giver en panoramisk oversigt over de mest signifikante alarmer, dataværdier og tællere, som er nødvendige for at overvåge vindmøllerne og registrere fejl, der kræver indgreb;
- Det næste niveau går mere i detaljer for at give bedre mulighed for at analysere alle dataene fra vindmøllerne, således at operatørerne øjeblikkeligt og præcist kan diagnosticere problemerne og tage de nødvendige foranstaltninger.

Alle de modtagne data behandles via setpoints, historiske data, alarmer og trends.
 

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 15.000 læsere af IMP