www.industriogteknik.com
Alliance-Electronics

Alliance Electronics etablerer sig i Frankrig og får aftale med tre ekspert leverandører af elektroniske printkort

Alliance Electronics, der er en teknologisk og industriel gruppe, der er specialiseret som underleverandør af elektronik, etablerer sig i Frankrig (Rosheim, Bas-Rhin) og gør sine tre første erhvervelser færdige.

Alliance Electronics etablerer sig i Frankrig og får aftale med tre ekspert leverandører af elektroniske printkort


Med sin banebrydende know-how og anerkendte ekspertise ønsker Alliance Electronics at blive etableret som en førende medspiller i sin sektor. Med et ambitiøst, strategisk projekt er målet at blive den europæisk førende indenfor fremstilling af High-Mix Low-Volume (HMLV) elektroniske produkter. Med fabrikker i Frankrig, Portugal og Tunesien, med mere end 850 medarbejdere, sigter Alliance, hvis omsætning dette år overstiger 50 millioner Euro, mod at udvikle et netværk af ekspertgrupper med mangeartede kompetancer, der henvender sig til de behov deres europæiske kunder har. For at understøtte den udvikling har Alliance tilføjet en partner til sin aktieportefølje, den pan-Europæiske investeringsfond Waterland Private Equity. Den medvirker med sin internationale købs- og byggeekspertise til en ambitiøs strategi for ekstern vækst.

Damien Rossignon, der har været company director i den elektroniske underleverandørindustri i mere end 20 år, er udpeget til President of Alliance Electronics, og udtaler: ”Vi ønsker at omgive os med virksomheder, der vil være en del af denne vækst og på den måde vil vi danne en union. Hver virksomhed beholder sin DNA og medbringer med den både sin energi og know-how.”


Alliance Electronic – et navn, der både har mening og identitet

Gruppen har, påvirket af sit ønske om at samle aktører i den elektroniske sektor, valgt et navn og visuel identitet, der både er stærkt og symbolsk. Alliance Electronics er derfor bekræftelsen på den ambitiøse og evolutionære dynamik, der stammer fra direktørerne i gruppen: Dannelsen af en gruppe af stærke EMS partnere, der er i stand til indbyrdes at hjælpe hinanden til at transformere deres aktiviteter. Alliance tilvejebringer finansiel styrke samt formåen til forøget investering og produktion.

”Underleverandørernes verden består af en mængde mindre virksomheder, der ofte er isolerede, og vort mål er et lokalt samarbejde; Derfor er det afgørende - og vigtigt - at samle kræfterne for at forblive stærke og se den nuværende mangel i øjnene med større evne til overlevelse”, siger Damien Rossignon, President of Alliance Electronics.

”Vi søger fuldt udbyggede virksomheder: Ved at deltage i denne alliance vil hver virksomhed bevare sin identitet og sine værdier, og samtidig drage fordel af en stærk support på emner som organisation, financiering og digitalisering.”

Altrics og Proto-Electronic slutter sig til Alliance Electronics
Altrics og Proto-Electronics er blandt de første virksomheder, der slutter sig til Alliance Electronics. De to er specialister i elektroniske printkort, den ene i medium serier, den anden i prototyper, og de medbringer deres ekspertise til alle virksomheder i gruppen, der også omfatter ATEMS.

Indtil i dag er ti andre, europæiske virksomheder (Frankrig, Italien, Belgien, Danmark) i forhandlinger om at slutte sig til alliancen.

”Vi er forpligtet til at arbejde sammen med dem for at udløse deres potentiale og foretage en positiv påvirkning,” siger Damien Rossignon. Det menneskelige aspekt er vigtigt for alliancen. Formålet er at opmuntre hver enkelt til udvikling indenfor organisationen, og udvikle talenter i varierende og multikulturelle teams.”

Med dette på sinde tilbyder gruppen end-to-end support med en strategi, der er baseret på tre hovedpunkter, altid med det formål at ydelsen skal være bæredygtig:
At blive en rigtig partner for kunderne, takket være en række af value-added ydelser
At kombinere en gruppes styrke med hurtighed og nærhed af SMEs, tæt på deres kunder, udover hele Europa
At overgå til digitalisering
Kombination af digital ekspertise og know-how i hver virksomhed

Siden 2013 har Proto-Electronics været i stand til at demonstrere sin know-how om integrering af digitalisering indenfor sin industri, ved at tillade kunderne at bestille deres projekter on-line.

”Vi er overbeviste om, at digitalisering må være et gode for alle aktører i den elektroniske industri, og vi er af den opfattelse, at vor opgave er at understøtte leverandører af alle størrelser i at blive digitaliserede, samt at samle nogle af resourcerne, som p.t. er utilgængelige for virksomheder på grund af deres størrelse,” påpeger Damien Rossignon.

Alliance Electronics har planer om at få fire yderligere virksomheder i 2022, og nå en omsætning på mere end 100 millioner Euro.

www.alliance-electronics.com

 


Alliance Electronics etablerer sig i Frankrig og får aftale med tre ekspert leverandører af elektroniske printkort 
Alliance Electronics etablerer sig i Frankrig og får aftale med tre ekspert leverandører af elektroniske printkort

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 155.000 læsere af IMP