www.industriogteknik.com
EPLAN

2.000 Festo-enhedsmakroer udviklet til EPLAN-brugere

Partnerne Festo og EPLAN er hver især på forkant for at forbinde verdenerne inden for konfiguration på området elektrisk og pneumatisk maskinteknik. En datapakke, der er udviklet af Festo specielt til EPLAN-brugere med over 2.000 smartenhedsmakroer, gør nu CPX-terminalens mekatroniske kredsløb endnu stærkere. Brugere af EPLAN platformen kan anvende denne til på en simpel og let måde at udfærdige oversigtstegninger, elektriske og pneumatiske feltdiagrammer og PLC-oversigter.

2.000 Festo-enhedsmakroer udviklet til EPLAN-brugere
Modulær, alsidig og effektiv:
Der er nu 2.000 enhedsmakroer
til at hjælpe med hurtig planlægning
af Festo CPX/MPA ventilterminaler.

Det nye eksklusive udvalg af over 2.000 enhedsmakroer til ventilterminaler sammen med Festos CPX elektriske terminal samler konfigurationer inden for elektrisk og væskeprojektorienteret maskinteknik. Enhedsdataene fås på seks sprog og omfatter intelligente modulkonfigurationer, der allerede indeholder deres elektriske og væskeorienterede maskintekniske tilslutningslogik, inklusive funktionsskabeloner. Den endelige typekode på den konfigurerede Festo ventilterminal er linket. Det omfatter to ID-koder, en for den elektriske, og en for den pneumatiske sektion. Designeren kan bruge denne ID-kode til at vælge den bedst anvendelige af de foruddefinerede enhedsmoduler og anbringe den vha. Træk & Slip i dokumentationen for den elektriske eller væskeorienterede maskinteknik. Brugere af EPLAN Electric P8 og EPLAN Fluid kan anvende dette til på en simpel og let måde at udfærdige 2D oversigtstegninger, elektriske og pneumatiske feltdiagrammer og PLC-oversigter. Dataene kan downloades fra Festos hjemmeside gratis (www.festo.de/EPLAN).

Alsidig for ethvert anvendelsesformål
Fordelene ved styret konfiguration ved brug af Festos værktøjer kombineres med logikbaseret dokumentation i EPLAN. Takket være individuel kombination af forskellige funktioner kan ventilterminalens konfiguration præcist tilpasses applikationen - garanti for brede anvendelsesområder. Festo CPX-terminalen er perfekt her: Elektrisk, og tilgængelig for alle nuværende bus-standarder og alle kunde-specifikke installationsstandarder. Kunderne drager fordel af let håndtering: Ud af kontrolskabet og ind i anlægget, og netværkselektricitet og trykluftsanlæg, med mindre installationsbesvær.

Gratis download
Makroerne, der fås til alle CPX-terminaler (elektrisk periferisk udstyr og feltbusknudepunkter) og nogle MPA ventilterminaler, indeholder følgende funktioner og kan anvendes som delmasterdata ved udfærdigelsen af dellisterne:

• Strukturelt overblik med individuelle modultilførsler og bestillingskode
• Feltdiagrammer i alpolær repræsentation, terminaldiagram og PLC-oversigt
• Oversigt over kontrolskab med typekoder og i skala 1:1

Dataene er til rådighed og kan downloades gratis som en komplet pakke fra www.festo.de/EPLAN. De kan også downloades fra Festos online produktkatalog under 2D/3D CAD. Mulighed for at anskaffe sig dem via EPLAN dataportalen er også under udfærdigelse.

Fælles mål: Brugerfordele
I en årrække har Festo og EPLAN samarbejdet om at udvikle løsninger med det formål at gøre maskinteknik lettere for deres fælles kunder. For eksempel kan Festos mekatroniske komponenter designes og dokumenteres, simpelthen takket være den direkte forbindelse mellem EPLAN Fluid og Festos produktkatalog. Desuden har datterselskabet Festo Didactic i nogle år udgivet EPLAN uddannelsessoftware til grundlæggelse af industrier og videregående træning.

2.000 Festo-enhedsmakroer udviklet til EPLAN-brugere
Oversigt over EPLAN-makroer til 
Festo CPX-terminaler

Om Festo
Festo er både en global spiller og et uafhængigt familieejet selskab med hovedkvarter i Esslingen am Neckar. Selskabet er leverandør af pneumatisk og elektrisk automatiseringsteknologi til 300.000 kunder i over 200 lande. Dets produkter og serviceydelser er til rådighed i 176 lande verden over. Festo har 15.500 ansatte i 59 lande verden over og havde en indtjening på € 2,1 million i 2011, hvoraf 8,5% investeres i forskning og udvikling. Festo er et lærende selskab, der investerer 1,5% af sin indtjening i uddannelse og træning. Adgang til indlæring er ikke blot for de ansatte: Festo Didactic GmbH tilbyder kurser på industriområdet inden for automatiseringsteknologi henvendt til både kunder, studerende og praktikanter.
 

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 155.000 læsere af IMP