www.industriogteknik.com
EPLAN

EPLAN Platform 2.2

Problemløseren EPLAN udstiller den nye version 2.2 af EPLAN platformen på SPS JPC Drives, hal 7A / stand 240. Med utallige funktionsudvidelser og innovative ekstramoduler, såsom feltkabellænging, åbner version 2.2 op for nye perspektiver inden for maskinteknik. Den nye samling af grafiske makroer, smart terminalanalyse og automatiske slutpunkter giver hurtige resultater inden for design af maskinteknik. Maskinteknikerne får et solidt system, der sætter fart i processerne og skaber grundlag for standardisering og automatisering.

EPLAN Platform 2.2
EPLAN platformens nye version 2.2
er kendetegnet ved standardisering
og automatisering.

Mottoet er klart: Effektiv maskinteknik og samtidig oprettelse af informativ dokumentation af høj kvalitet. EPLAN platformens nye version 2.2 er skabt med denne udfordring for øje. Hurtige filtre i projektdatanavigatorer, omfattende udveksling af deldata og en udvidet terminaldesign gør projektprocessen lettere og hurtigere. Et intuitivt grafisk udvalg af makroer hjælper designerne med at implementere standarder på effektiv måde, og de kan stadig navigere omfattende makrokonstellationer.
Med informativ grafik og en klar struktur bliver det en let sag at få adgang til definerede feltdiagramskabeloner. I stedet for besværligt at skulle klikke sig igennem stistrukturer kan man nu nyde godt af grafisk understøttet navigation. Dette muliggør, at de tekniske sælgere kan udfærdige rudimentære feltdiagrammer i dialog med kunderne så tidligt som i den første projektbriefingfase.

Terminaler vist grafisk
Tydelige feltdiagrammer er en ting - informative rapporter noget andet. I version 2.2 er der fokuseret på evaluering af terminaldata. Kontaktpositionen på de terminaler, der er gemt i feltdiagrammet, kan automatisk illustreres grafisk i rapporterne. Dette er især yderst fordelagtigt inden for stærkstrømssektoren, fordi terminalblokkenes kontaktposition og deres detaljerede struktur udgør en central del af

projektdokumentationen. Når terminaldataene er gemt i feltdiagrammet, kan EPLAN automatisk udfærdige disse terminaldokumenter af høj kvalitet.

Udvidet smart-tilslutning
Hvad stiller maskinteknikerne op, når feltdiagrammets side vrimler med informationer? Når der ikke er mere plads, eller diagrammet simpelthen er for uoverskueligt? Med version 2.2 indstilles terminalpunkterne nu automatisk mellem forbindelser, der er blevet skilt ad, når feltsektioner er flyttet med Kopier&Indsæt fra en side af feltdiagrammet til en anden. Alle elektriske forbindelser bevares nu, uden at designeren behøver at gøre noget som helst. Det er nu blevet sjovt at rydde op i feltdiagrammer og gentegne dem. Kollegerne længere nede i projektfasen kan nu bidrage deres del for at optimere projektets fremadskriden, takket være korte installations- og ibrugtagningstider og tydelig og omfattende dokumentation.

EPLAN FieldSys
Informativ og komplet projektdokumentation er absolut væsentligt inden for automatiseringsteknologi. En sådan dokumentation er uundværlig, ikke blot maskinteknisk, men også under installationen, ibrugtagningen og til serviceformål. Den bliver endnu bedre, hvis en maskines eller et anlægs feltkabellægning (som bliver mere og mere kompliceret) også kan dokumenteres direkte i EPLAN-projektet. Denne dokumentation bliver en integreret del af EPLAN-projektet med det nye EPLAN FieldSys modul. Kablerne kan automatisk føres gennem et netværk og deres længde udregnes på grundlag af et underliggende 2D shop layout. Som resultat opnås de bedst mulige data i forhold til omkostningerne og omfattende routing-informationer til installationsteamet på stedet. Forbindelserne mellem controller og feltkomponenter kan planlægges effektivt og dokumenteres bæredygtigt på denne måde.

EPLAN Platform 2.2
EPLAN FieldSys: Design feltkabelføring i målestok,
udfærdig routing, og dokumenter dette
ekstensivt og automatisk.
 

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 155.000 læsere af IMP