www.industriogteknik.com
Baumer

HeavyDuty-drejegivere – de superpræcise sværvægtere

HeavyDuty-drejegivere fra Baumer Hübner er de "originale". For mere end et halvt århundrede siden etablerede Baumer Hübner denne kategori af særligt pålidelige og robuste drejegivere. Siden da er de blevet anvendt vidt forskellige steder, hvor det virkelig gælder, og udstyret ikke må svigte. Hvad kendetegner mere præcist en HeavyDuty-drejegiver, og hvilke muligheder giver de brugeren?

HeavyDuty-drejegivere – de superpræcise sværvægtere

Det avancerede Baumer HeavyDuty-tætningskoncept muliggør beskyttelsestype IP 66 og IP 67 på tværs af et bredt temperaturområde på op til +95 °C. Takket være en intelligent kombination af labyrint- og akseltætninger er HeavyDuty-drejegiverne permanent optimalt beskyttet mod alle former for fast, fugtig og pastøs tilsmudsning.
005_Baumer_Heavy_Duty_Dichtung.jpg

Havnekraner, der dagligt losser mange tusind tons skibsladninger. Transportøranlæg, der transporterer tusinder af tons malm ud af miner over mange kilometer. Lifte, der hver dag transporterer tusindvis af personer. Automatiserede produktionslinjer, hvor biler transporteres i forskellige montagestadier. Løftebroer med 1000 tons totalvægt, der kan bære flere tog på en gang og hæves mange gange om dagen for at slippe skibe igennem. I disse og mange andre anvendelsesscenarier indgår HeavyDuty-drejegivere – altid de steder, hvor svære opgaver skal løses under barske betingelser, sikkert og gennem mange år.

Begrebet har siden 1950erne været forbundet med Hübner Berlin, der dengang grundlagde denne kongeklasse af drejegivere. Siden har Hübner Berlin, der i mellemtiden er blevet en del af sensorspecialisten Baumer, løbende forfinet recepten og er dag eksperten inden for HeavyDuty-drejegivere. Men hvad vil det egentlig sige – HeavyDuty? Begrebet er ikke juridisk beskyttet og heller ikke reguleret af en standard. "Heavy duty" betyder i sig selv bare meget robust. Det er måske derfor, at mange mener, at HeavyDuty-drejegivere simpelt hen er dem, der har tykke kabinetvægge og beskytter mod rust. Men bag det gemmer sig meget mere.

Hvad gør en drejegiver til "HeavyDuty"?

For Baumer Hübner står "HeavyDuty" for et omfattende ydelsesløfte. Det indebærer for det første, at en sådan drejegiver aldrig svigter sin bruger, heller ikke under de sværeste betingelser. Og for det andet, at disse sværvægtere arbejder lige så præcist som "små" drejegivere, vel at mærke gennem lang tid. Dette mål opnår HeavyDuty-drejegivere fra Baumer Hübner i kraft af fire egenskaber:

Præcision: En drejegiver skal levere pålidelige signaler, så brugeren kan styre og regulere drev og generatorer præcist. Via disse signaler registrerer anlægsstyringen omdrejningstallet på et drev eller en maskindels position. Kun på basis af denne information kan styringen registrere, når f.eks. et drev under- eller overskrider et bestemt omdrejningstal og dermed gribe ind. Da maskinerne og anlæggene som regel er meget store – havnekraner, skovlhjulsgravemaskiner, valseværk, affaldskværne – kunne man som nævnt let få det indtryk, at præcisionen ikke er så vigtig. Det er forkert. Da der netop her flyttes tunge laster med stor ydelse, medfører selv små målefejl store konsekvenser, f.eks. ved afsætning af en tonstung container.

Mekanisk robusthed: En HeavyDuty-drejegiver skal være så modstandsdygtig, at den kan modstå hårde slag, vibration og kræfter på drejegiverakslen – gennem mange år. En udskiftning er dyr – ikke fordi drejegiveren koster mange penge, men fordi den ofte er anbragt svært tilgængeligt, og fordi anlægget ikke kan arbejde under udskiftningen. Forskellige egenskaber gør en drejegiver til HeavyDuty: Store lejer på begge sider af kabinettet, der har størst mulig afstand til hinanden og kompenserer for aksiale og radiale kræfter, robuste kabinetter med tykke vægge samt en slag- og vibrationsresistent indvendig del.

Tæthed: De steder, hvor HeavyDuty-drejegivere arbejder, er der som regel støvet, snavset og fugtigt. En robust drejegiver skal derfor være tætnet godt, især på de følsomme steder – akslen og den elektriske tilslutning. Og hvis saltvand eller kemikalier tærer på kabinettet, er det vigtigt med en god korrosionsbeskyttelse i kraft af det rette valg af materialer og belægninger.

Elektrisk robusthed: En HeavyDuty-drejegiver må ikke blive forstyrret af elektromagnetiske felter. Disse opstår f.eks., når uskærmede, strømførende ledninger ligger i nærheden, hvilket er tilfældet ved mange anvendelser. Uden en tilstrækkelig afskærmning kunne elektronikken i drejegiveren blive ødelagt eller levere forkerte målesignaler. Nogle gange løber der også strøm gennem akslen som følge af potentialdifferencer. De kan brænde smøringen i lejet og dermed ødelægge det. Den indvendige del af en HeavyDuty-drejegiver skal derfor være elektrisk isoleret mod omgivelserne.

Absolut eller inkremental – standarden overgås

Som nævnt anvendes HeavyDuty-drejegiverne mange steder. Tilsvarende alsidig er derfor HeavyDuty-porteføljen fra Baumer Hübner, med talrige valgmuligheder inden for inkrementale og absolutte drejegivere. Blandt de inkrementale drejegivere gælder HOG 10 / POG 10 som reference. Desuden byder HOG 10-drejegivere på yderligere egenskaber, som kun fås hos Baumer, og som kan forøge pasningen enormt, som to eksempler viser:

Da HeavyDuty-drejegivere som regel anvendes i barske omgivelser, hvor de udsættes for støv, fugt og kemikalier, har de en effektiv tætning som beskyttelse. Men en tætning er ikke bare en tætning. Ved HOG 10 kan man derfor vælge mellem forskellige tætningssystemer til olieholdige, fugtige eller støvede abrasive omgivelser i troperne, på offshore-området, på cementfabrikker eller andre aggressive omgivelser. Man kan f.eks. vælge tætninger, der har en høj bestandighed over for grov- og finkornet påvirkning, og hvor tætningskomponenterne fungerer absolut slitagefrit. Desuden giver disse tætningers friktionsløse konstruktion mulighed for en drift uden effekttab. Dermed sikrer disse tætninger også i de høje omdrejningstalområder en maksimal tætningseffekt, samtidig med at energiforbruget er reduceret.

Og eftersom HeavyDuty-drejegivere som regel anvendes i store anlæg, skal signalerne hyppigt overvinde afstande på 100 meter eller mere. Baumer lægger derfor stor vægt på en ordentlig signalkvalitet og en høj udgangseffekt på de kortslutningssikre effekttransistorer. Alt efter udførelsen garanteres det, at distancer på op til 550 meter kan klares. Hvis det heller ikke er nok, anvendes lysledere, så signalerne kan overføres over 1,5 kilometer uden forstyrrelser.

Også de absolutte drejegivere, som f.eks. HMG 10 / PMG 10, byder på kvaliteter, der overgår standarden, idet de kan afgive den præcise position f.eks. via PROFINET. Ved absolutte drejegivere er der ofte også behov for inkrementalsignaler til reguleringen af omdrejningstallet, og derfor afgiver de absolutte HeavyDuty-drejegivere via serielle, digitale grænseflader som SSI eller feltbusser ikke kun den absolutte position, men også omdrejningstalinformationen, f.eks. som HTL- eller TTL-signal. Enkelte udførelser råder desuden over en omdrejningstalkontakt, der kommunikerer grænseomdrejningstallet via en koblingsudgang.

Fleksible løsninger til enhver anvendelse

Også til monteringen står diverse muligheder til rådighed, hvad enten det er per hulaksel (gennemgående eller åben i den ene side), konusaksel eller massiv aksel med fastgørelse via EURO-flange B10. Efter behov kan HeavyDuty-drejegivere, -omdrejningstalkontakter og -takogeneratorer også kombineres til en robust, pladsbesparende enhed for at levere vidt forskellige udgangssignaler samtidigt ved en drivaksel. Store sensorer som HOG 16 / 22 / 28 fra Baumer anvendes, når omdrejningstallet skal overvåges på store drev med maksimal effekt under de hårdeste betingelser såsom i kulstøv, saltholdig havluft eller et gloende hedt stålværk.

På grund af de mange muligheder er det bedst, hvis interesserede konsulterer vores eksperter for at finde ud af, hvilken HeavyDuty-drejegiver der egner sig bedst til den konkrete anvendelse. Uanset hvad valget ender med – så er præcision og lang holdbarhed ud over standarden altid en del af pakken ved HeavyDuty-drejegivere fra Baumer Hübner.


HeavyDuty-drejegivere – de superpræcise sværvægtere

Absolutte HeavyDuty-drejegivere fra serien HMG10 / PMG10 fra Baumer Hübner kombinerer i et revolutionerende koncept det ideelle tosidede leje med en magnetisk præcisionsscanning og den patenterede Energy Harvesting mikrogenerator.
005_Baumer_HeavyDuty_HMG10_PMG10.jpg

 

HeavyDuty-drejegivere – de superpræcise sværvægtere

HeavyDuty-drejegivere fra Baumer Hübner GmbH er kendetegnet ved en robust konstruktion med tosidet leje. På grund af den usædvanlige robusthed mod aksiale og radiale kræfter sikrer det tosidede leje på begge akselender maksimale ydelsesreserver og en unik levetid.
005_Baumer_Kugellager.jpg

 

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 15.000 læsere af IMP