www.industriogteknik.com
Baumer

Et nemt valg - HeavyDuty-drejegiver til kran- og løfteanvendelser

Baumer Hübner har etableret kategorien af ekstraordinært robuste og pålidelige HeavyDuty-drejegivere og tilbyder en bred portefølje. Producenter af krananlæg og løfteudstyr er blandt de hyppigste brugere af disse sensorer. Det er der en god grund til: Netop på disse særdeles krævende områder kommer deres styrker ekstra godt til udtryk – robusthed, præcision, modstandsdygtighed, lang levetid.

Et nemt valg - HeavyDuty-drejegiver til kran- og løfteanvendelser

Absolutte HeavyDuty-drejegivere HMG10 / PMG10 kombinerer i et revolutionerende koncept det ideelle tosidede leje med en magnetisk præcisionsscanning og den patenterede Energy Harvesting mikrogenerator.
003_Baumer_HeavyDuty_HMG10_PMG10.jpg


Krananlæg er elefanterne i maskinernes dyrerige – ikke alene er de selv sværvægtere, de yder også et meget tungt arbejde dag ind og dag ud, ofte under barske betingelser. De står på byggepladser og modstår støvet. De står i havne og modstår saltvand og vind. De er udsat for elementerne og bruges både i højsommeren og den dybfrosne vinter. Hvis man ikke er robust her, har man ingen chance for at klare det. Og det, der gælder for helheden, må også gælde for delene, som f.eks. sensorerne, der overvåger drevenes eller maskinakslernes omdrejningstal og vinkelpositioner – drejegiverne. I mange krananlæg og stort løfteudstyr har man derfor indbygget HeavyDuty-drejegivere.
HeavyDuty betyder "kan klare hårde belastninger". I forbindelse med drejegivere betyder begrebet dog mere end bare tykke vægge og beskyttelse mod rust. HeavyDuty er et omfattende ydelsesløfte: Disse sensorer gør deres arbejde pålideligt gennem mange år og svigter aldrig brugeren. Dette ydelsesløfte indeholder ganske bestemte krav, som en drejegiver skal opfylde for at kunne kalde sig "HeavyDuty".

Hvad gør en drejegiver til "HeavyDuty"?

Drejegivere på kraner og tungt løfteudstyr skal kunne modstå hårde stød, vibration eller kræfter på drejeakslen gennem mange år uden at miste funktionsevne. En central faktor er derfor den mekaniske robusthed. En robust kabine med tykke vægge hjælper naturligvis, men er kun begyndelsen. Massive lejer på de to kabineender med så meget afstand til hinanden som muligt skal kompensere for aksiale og radiale kræfter, og derudover kræves en stød- og vibrationsbestandig konstruktion af hele den indvendige del. HeavyDuty-drejegivere skal også være ufølsomme over for.elektromagnetiske felter, f.eks. dem der udgår fra uskærmede, strømførende ledninger. Den rette afskærmning af de elektroniske dele i drejegiveren skal beskytte mod ødelæggelse og forhindre forkerte målesignaler. En elektrisk isolation er desuden nødvendig for at modstå et eventuelt strømflow gennem akslen. Ellers kan dette flow brænde smøringen i lejet og dermed ødelægge det.
Et andet vigtigt punkt er tætheden. I forhold til anvendelsesområdet for HeavyDuty-drejegivere – der ofte er kendetegnet ved støv, smuds, fugt – skal de især på de følsomme steder være tætnet: ved akslen og den elektriske tilslutning. Dertil hører også en god korrosionsbeskyttelse mod saltvand og kemikalier. Ikke mindst skal en HeavyDuty-drejegiver være lige så præcis som "små" industrielle sensorer. Endelig anvendes den for at kunne drive drev og generatorer præcist. Det forudsætter en pålidelig levering af præcise signaler, for selv små målefejl kan under visse omstændigheder have alvorlige konsekvenser, f.eks. når et tonstungt læs sænkes.

Absolut, inkremental og med fleksibel tilslutningsmulighed

Når man skal vælge, må man træffe en principiel afgørelse omkring anvendelsen: Er en inkremental eller absolut drejegiver nødvendig? Til begge anvendelsesområder byder Baumer Hübner på omfattende valgmuligheder, f.eks. HOG 10 / POG 10 som inkrementale drejegivere, der allerede har været i brug længe i mange krananlæg og generelt udgør referencen blandt HeavyDuty-drejegiverne. Eller de absolutte drejegivere HMG 10 / PMG 10, der bliver stadig vigtigere ved krananvendelser, da de f.eks. kan afgive den præcise position via Profinet. Efter at der også er opstået behov for inkrementalsignaler til reguleringen af omdrejningstallet ved absolutte drejegivere, afgiver de absolutte HeavyDuty-drejegivere via serielle digitale grænseflader som SSI eller feltbusser ikke kun den absolutte position, men også den inkrementale position, f.eks. som HTL- eller TTL-signal. Enkelte udførelser råder desuden over en omdrejningstalkontakt, der kommunikerer grænseomdrejningstallet via en koblingsudgang.
Også til monteringen står diverse muligheder til rådighed, hvad enten det er per hulaksel (åben eller åben i den ene side), konusaksel eller massiv aksel med mulighed for fastgørelse via EURO-flange B10. Efter behov kan HeavyDuty-drejegivere, -omdrejningstalkontakter og -takogeneratorer også kombineres til en robust, pladsbesparende enhed for at modtage vidt forskellige udgangssignaler samtidigt ved en drivaksel. Store sensorer som HOG 16 / 22 / 28 fra Baumer anvendes, når omdrejningstallet skal overvåges på drev med maksimal effekt under de hårdeste betingelser som i kulstøv, saltholdig havluft eller et gloende hedt stålværk.
Hurtig, energieffektiv og millimeterpræcis løft og positionering af læs med en vægt på mange tons – HeavyDuty-drejegivere giver brugere af krananlæg og løfteudstyr den nødvendige kontrol til at klare jobbet. Og det vel at mærke under de strengeste betingelser og pålideligt gennem mange år uden tab af præcision.

Hvis du vil vide mere om temaet, rådgiver HeavyDuty-eksperterne fra Baumer dig gerne.


Et nemt valg - HeavyDuty-drejegiver til kran- og løfteanvendelser

Inkrementale drejegivere fra serien HOG10 gælder som reference på området for HeavyDuty-drejegivere. Takket være den ideelle HeavyDuty-konstruktion, det tosidede leje og en meget robust scanning sikrer de maksimal tilgængelighed, også under de hårdeste omgivelsesbetingelser.
003_Baumer_HeavyDuty_HOG10.jpg

 

Et nemt valg - HeavyDuty-drejegiver til kran- og løfteanvendelser

Drejegivere på krananlæg skal kunne modstå hårde stød, vibration eller kræfter på drejeakslen gennem mange år uden at miste funktionsevne. Baumer Hübner byder på en bred portefølje af HeavyDuty-drejegivere, der gennem årtier også har vist deres værd under de hårdeste omgivelsesbetingelser.
003_Baumer_HeavyDuty_Krananlage.jpg

 

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 15.000 læsere af IMP