www.industriogteknik.com
Baumer

HeavyDuty-drejegivere til krævende transport

Gravkøer og aflæsningsudstyr til miner er ægte giganter blandt maskinerne. Dagligt yder de hårdt arbejde og det under ekstreme betingelser – støv, smuds, regn, varme. En stor belastning også for drejegiverne, der står for at regulere hastigheden på transportbåndene. Mange producenter satser derfor på HeavyDuty-drejegivere fra Baumer Hübner. Hvad skal en drejegiver kunne for at måtte kalde sig "HeavyDuty"?

HeavyDuty-drejegivere til krævende transport

Det avancerede Baumer HeavyDuty-tætningskoncept muliggør beskyttelsestype IP 66 og IP 67 på tværs af et bredt temperaturområde på op til +95 °C. Takket være en intelligent kombination af labyrint- og akseltætninger er HeavyDuty-drejegiverne permanent optimalt beskyttet mod alle former for fast, fugtig og pastøs tilsmudsning.
002_Baumer_HeavyDuty_Dichtung.jpg


Minera El Abra er en kobbermine 75,6 kilometer nordøst for den chilenske by Calama. Dagligt bjærger bedriften mere end 200.000 tons kobbermalm til produktionen af kobberkatoder. Transportbåndene, der transporterer malmen på tværs af mange kilometer, skal derfor kunne yde en maksimal effekt. De drives af den grund af stærke elektromotorer. Baumer Hübner HOG 10 HeavyDuty-inkrementaldrejegivere, der er særligt egnede til denne krævende udendørs anvendelse, måler motorernes omdrejningstal. Støv, smuds, vibrationer og andre eksterne påvirkninger, som er hverdag for minen, kan ikke standse dem. 10.000 kilometer derfra, ved Rotterdam Havn, gør søstermodellen POG 10 sit arbejde: I Europas største havn omlæsses årligt mere end 300 millioner tons massegods, heraf mere end 55 millioner tons malm og kul. Skovlhjulsgravemaskiner, med en transporteffekt på 5.000 tons i timen, står til rådighed for den midlertidige opbevaring af godset. Også her faldt valget på HeavyDuty-drejegivere fra Baumer Hübner – de klarer nemlig havluft, regn og frost uden problemer. Bare to eksempler på, hvordan HeavyDuty-drejegivere har vist deres værd gennem årene, også under barske udfordringer.

"HeavyDuty" – præcision under høj belastning


Det engelske begreb "HeavyDuty" betyder "kan klare hårde belastninger". Som betegnelsen antyder, er HeavyDuty-drejegivere meget modstandsdygtige. Men det er ikke hele historien. Heavyduty vil ikke bare sige at være robust. Det står for et løfte om, at en sådan drejegiver gør sit arbejde pålideligt og præcist gennem mange år, uden at svigte brugeren. Derfor skal HeavyDuty drejegiveren opfylde adskillige kriterier:

Et helt centralt kriterium er præcisionen. Hvis man tror, at sværvægterne blandt drejegiverne går på kompromis her, må man tro om igen. Tværtimod skal HeavyDuty-drejegiverne have den samme præcision i målesignalerne som deres lillesøstre. Via disse signaler registrerer anlægsstyringerne omdrejningstallet på et drev eller en maskindels position. Kun på den måde kan styringen registrere, når f.eks. et drev under- eller overskrider et bestemt omdrejningstal, og dermed gribe ind. Selv små målefejl kan have drastiske følger, som ved transporten af styrtgods kan føre til beskadigelse af anlægget.

Robust teknologi til en høj driftssikkerhed

Ud over præcisionen er pålidelighed dog også en vigtig faktor – som eksemplerne med minen og transporten af styrtgods i særlig grad viser. For at en drejegiver kan gøre sit arbejde pålideligt under de barske betingelser i minen og ved havnen, skal den kunne modstå hårde stød, vibrationer og andre kræfter på drejeakslen gennem mange år uden at miste præcision. En udskiftning ville være dyr – ikke fordi drejegiveren koster mange penge, men fordi den ofte er anbragt på et svært tilgængeligt sted, og fordi anlægget ikke kan arbejde under udskiftningen. Robuste kabiner med tykke vægge og en stød- og vibrationsresistent indre del er derfor grundlæggende forudsætninger. Dertil kommer ved Baumer Hübner store lejer med maksimal afstand på begge sider af kabinen.

Der kræves dog ikke bare mekanisk men også elektrisk robusthed. Således er der ofte eksempelvis elektromagnetiske felter i nærheden af drejegivere, f.eks. gennem uskærmede strømførende ledninger. Uden en tilstrækkelig afskærmning kan disse ødelægge drejegiverens elektroniske dele eller i hvert fald påvirke dem, så kvaliteten af målesignalerne svækkes. Via spændingsdifferencer kan strøm desuden strømme gennem akslen, hvorved smøringen i lejet kan brænde og blive ødelagt. En elektrisk isolation er derfor et must for en HeavyDuty-drejegiver.

Et must er også tætheden. Hvad enten det er fugt, støv eller smuds – en HeavyDuty-drejegiver skal være tætnet godt. Dette er særligt vigtigt på følsomme steder: Akslen og den elektriske tilslutning. Dertil hører også en korrosionsbeskyttelse via egnede materialer og lakeringer, så heller ikke saltvand og kemikalier kan svække funktionen.

Den originale HeavyDuty-drejegiver

Begrebet "HeavyDuty" er ikke beskyttet og er heller ikke navnet på en standard, men det har etableret sig som en drejegiverkategori på markedet. Stifteren af denne kategori er den globalt førende virksomhed Baumer Hübner, der har erfaring med HeavyDuty-drejegivere siden 1950erne. På basis af denne ekspertise opstod HOG 10, der i mere end 25 år har været anset som originalen og udgør blåtrykket for hver HeavyDuty-drejegiver. HeavyDuty-produktfamilien fra Baumer Hübner udmærker sig ikke kun med præcision, pålidelighed og lang holdbarhed, men også med en imponerende alsidighed af mekaniske, elektriske og funktionelle varianter. Blandt de inkrementale og absolutte drejegivere finder man kabinetstørrelser på 58 mm til store givere til en 287 mm flangestørrelse og 150 mm hulaksel. I den forbindelse understøtter Baumer Hübner alle relevante og digitale grænseflader. En høj udgangseffekt garanterer desuden, at signalerne også ankommer over lange distancer og i fuld styrke – afhængigt af udførelsen kan signalerne nå op til 550 meter, med lysbølgeledere sågar op til 1,5 kilometer.

For at sikre en pålidelig drift kontrollerer Baumer Hübner den elektriske funktion og signalkvaliteten 100 % ved alle drejegivere. Omfattende kvalitetscertifikater giver kunden vished for, at hans drejegiver ikke svigter ham. Hvad enten det er kobberminer i Chile eller bulktransport i Rotterdam Havn – HeavyDuty-drejegiverne fra Baumer Hübner sikrer på den måde, at driften ikke tvinges til stilstand. Selv under de hårdeste betingelser.


HeavyDuty-drejegivere til krævende transport

HeavyDuty-drejegivere fra Baumer Hübner har ofte vist deres værd i minedrift. Den robuste konstruktion med dobbeltsidet leje sikrer en vedligeholdelsesfri drift og en lang levetid, også under enorme belastninger og barske omgivelsesbetingelser.
002_Baumer_HeavyDuty_DiggingMachine.jpg

 

HeavyDuty-drejegivere til krævende transport

Inkrementale HeavyDuty-drejegivere i serien HOG10 / POG10 arbejder også pålideligt og vedvarende 24/7 under de hårdeste betingelser. Deres massive, ekstremt modstandsdygtige kabinetter, ideelle korrosionsbeskyttelse og det langtidsstabile tætningskoncept sikrer en pålidelig indsats i alle omgivelser.
002_Baumer_HeavyDuty_PG10.jpg

 

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 15.000 læsere af IMP