www.industriogteknik.com
EPLAN

EPLAN Electric P8 2.0

EPLAN Platform 2 har fået mange nye funktioner som f.eks. aktiv beskyttelse af enheder, kanal orienteret PLC design, kabling med punkter og forbedringer i grafiske funktioner, og dermed sikrer programmet større pålidelighed, bedre funktioner og større hastighed i projekterne. Mere end 1.000 kunders behov og krav er blevet inddraget i udviklingsarbejdet.

EPLAN Electric P8 2.0
Der er et helt nyt niveau i planlægningen af og arbejde med elektricitet i version 2.0. med løbende tids- og omkostningsbesparelser, samtidig understøttelse af hydraulisk design, procesautomatisering, konstruktion af kapsling og produktionsplanlægning.

Det er ikke muligt at slette i EPLAN Electric P8 2.0. Dette gælder enheder, der nu kan beskyttes mod ændringer.
Det var tidligere alt for nemt at foretage ukontrollerede ændringer ved en enhed eller at slette den ved en fejl. Med den nye '"protected device"' funktion bliver alle dele i projektet bevaret selv ved en grafisk slettekommando.
Det samme gælder for makroer: en beskyttet enhed kender sine komponenter – selv når alle individuelle dele ikke er blevet grafisk placeret i makroen. Man undgår dermed uvelkomne overraskelser allerede så tidligt som i før-planlægningsfasen.
Aktiv beskyttelse af projektdata kan frit defineres i komponentdefinitionerne i EPLAN platformen. Dette sikrer transparens i omfattende dokumentation af projekter og danner ligeledes basis for standardiserede og effektive design.
Når materialelisten er udskrevet er der ikke mulighed for ukorrekte ordrer og forsinkelser i produktionen.

Adresser er nu centrale identifikatorer, selv i PLC design, som det findes i alle automatiseringskoncepter i dag.
Udover metoder med grafisk orientering eller enhedsorientering kan PLC komponenter også designes som kanalorienterede. Det gør det nemmere at holde styr på store projekter og er i overensstemmelse med dagens arbejdsmetoder til high-end design. De nye PLC styremetoder gør det også nemt at vælge komponenter.
Komponenterne bliver hurtigt designet og dokumenteret ved blot at sætte dem ind i diagrammet. Oversigten over PLC komponenterne kan ændres til enhver tid.

Et andet højdepunkt er det nye tillæg: ”Netbased Wiring” modulet. Bruger kan definere detaljerede forbindelser i et netværk på database niveau med EPLAN Electric P8, uanset om forbindelserne er repræsenteret grafisk. I diagrammet vises logiske punktforbindelser i stedet for ledningsføring til mål.
Denne nye måde at arbejde på kan vises i diagrammet, og implementering af den enkleste produktionsmetode vises ligeledes. Fordelene er, at både arbejdsmetode, netbaseret kabling og målorienteret kabling kan bruges i projektet.

Der er flere, grafiske funktioner: Udvidede CAD funktioner indenfor området med fri grafik garanterer nu klare specifikationer til produktionen. Renskæring og afpudsning samt vinkelret og tangentialt design er blot nogle af funktionerne, der understøtter den detaljerede gengivelse af mekanisk produktion.
Til placering af grafiske objekter kan der nu indføres XY koordinater direkte i EPLAN Electric P8. Det sætter bruger i stand til hurtigt at oprette operatørens pult og spændeflanger – med alle de informationer, der skal bruges til en problemfri produktion.

Det nye, fuldstændige tekstfilter i styringen af komponenter sætter bruger i stand til at anvende søgekriterier, der hurtigt finder komponentkataloger og de rigtige komponenter i træ-/liste-/kombinationsoversigt.
Designfasen bliver også accelereret på enheds niveau: Det fuldstændige tekstfilter er integreret i komponentkatalogets datastyring. Det forenkler håndteringen hvilket betyder et stort boost i EPLAN Electric P8. Mini værktøjslinjer og detaljerede ikoner til værktøjslinierne sikrer intuitiv håndtering for både professionelle og lejlighedsvise brugere.

Og igen demonstrerer EPLAN platformen sin praktiske orientering, som manifesterer sig i pålidelighed – især med hensyn til det nye Maskindirektiv. Dokumentationens kvalitet bliver garanteret af on-line checkfunktioner – systemet forebygger automatisk at der indføres forkerte data.

Illustrationer:
protected_device_EN.jpeg: Aktiv beskyttelse af enheder og konfigurering af enheder i EPLAN Electric P8 forebygger uplanlagte ændringer og giver garanti for korrekt dokumentation.
netbased_wiring_EN.jpeg: I diagrammet over et netværk kan der nu defineres logiske punkt forbindelser på database niveau.
 

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 15.000 læsere af IMP