www.industriogteknik.com
EPLAN

EPLAN bliver 3D med EPLAN Pro Panel

Med EPLAN Pro Panel får brugeren 3D funktioner til definition og beskrivelse af systemer med elektriske- og hydrauliske konstruktioner. Modulet starter med den helt nye 3D teknologi i EPLAN platformen, der gør designfasen nemmere i forskellige discipliner, der er baseret på en fælles database. Dermed får bruger ensartede og konstante konstruktioner med vedvarende data integritet.

EPLAN  bliver 3D med EPLAN Pro Panel
EPLAN Pro Panel kan bruges til at fremstille standardiserede monterings- og produktionstegninger på nem og hurtig vis, med tilhørende oversigtstegninger. Programmet indeholder alle nødvendige funktioner til at vise indhold af monteringspaneler eller definition af kraftkilder og ventilblokke, baseret på EPLAN Electric P8 eller EPLAN Fluid. Bruger har online adgang til alle enheder i konstruktionen via EPLAN Parts Management, og EPLAN data portalen er inkluderet i løsningen.

Der er frit valg i tilgangen til design projektet – f.eks. kan monteringslayoutet planlægges fleksibelt endnu før der er et diagram. Bruger kan om nødvendigt begynde med at sætte enheder på et monteringspanel og så udlægge skemaet bagefter.
Det betyder mere end bare en smule fleksibilitet i arbejdsgangen.
EPLAN Pro Panel er en milepæl i arbejdet med at gøre produktudviklingen for elektriske- og hydrauliske konstruktioner paralleltløbende.

EPLAN viser også korrekt gengivelse af skjulte kanter. Monteringspaneler, kraftkilder og ventilblokke kan bestykkes og samles samtidig med at bruger danner diagrammet i EPLAN Electric P8 eller EPLAN Fluid.
Den tredimensionelle udlægning kan endog planlægges før diagrammet er dannet. Der giver fleksibilitet i arbejdet og sammen med EPLAN Multi-User konceptet er EPLAN blevet en milepæl på vejen til parallel produktudvikling i elektrisk- og hydraulisk systemdesign.

EPLAN Pro Panel er beregnet til at bruges til fabrikkens specifikationer og gør det enkelt at fastlægge en nøjagtig placering af enkeltdele, kabelføringer og monteringspaneler. EPLAN Pro Panel og den indbyggede, dynamiske kontrolfunktion er perfekt som supplement til den nemme 3D placering af komponenter og funktionerne til ændring af placeringerne af komponenter m.m.
Applikationen er uundværlig når den forhåndenværende plads til montering skal udnyttes effektivt og monteringspanelet eller layoutet af kassen skal være optimal. Det er ligeledes en hjælp i produktionen da nøjagtig dimensionering af rør, kabler og ledninger kan planlægges helt ned til den mindste detalje.
Denne nye præcision i designet fungerer også på andre områder – den realistiske 3D gengivelse af monteringen gør ikke kun kommunikationen med alle relevante afdelinger meget nemmere, den muliggør også en nem koordinering med kunden.

EPLAN Pro panel viser alle komponenter, der er anvendt i skemaet - eller i forvalget af komponenter under designperioden af monteringslayoutet - på en liste eller et træ-diagram. Når de enkelte dele placeres verificerer systemet placeringen på det korrekte monteringspanel.
En anden interessant ting er at systemet angiver hvilke komponenter fra skemaet der endnu mangler at blive monteret på panelet. Bruger kan beslutte om 3D udlægningen skal bruges som den er - eller om komponenterne skal monteres i henhold til angivelserne i diagrammet. Placeringen af komponenter er utrolig nem at foretage da der foreligger en defineret behandling eller monteringsplacering af hver komponent - nøjagtig placering af komponenterne foretages i en håndevending.
Og endnu en afgørende, praktisk fordel er at EPLAN Pro Panel understøtter de kendte, grundlæggende principper for konstruktion og mekanismer i EPLAN platformen.
Dette kan f.eks. være makrofunktioner, brug af alternativ teknologi, de forskellige administrationsformer til ændringer eller high-performance PDM (Product Data Management) interface.
Det nye modul udmærker sig ved integration i dybden og tilpasning til kendte og afprøvede EPLAN teknologier. On-line adgang til alle komponenter i designet er mulig med EPLAN Parts Management og EPLAN data portalen.
Én database, ét interface, én bruger manual – det er hvad 3D montering betyder - med garanti for bedste produktivitet.

Illustrationer:
propanel1.jpg: EPLAN Pro Panel gør det hurtigt og nemt at foretage 3D design af elektrisk og hydraulisk montering.
propanel2.jpg: Monteringspaneler kan bestykkes, eller effektenheder samles, samtidig med at bruger tegner diagrammet i EPLAN Pro Panel.

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 15.000 læsere af IMP