www.industriogteknik.com
Ingersoll Rand

Pumper til UV-blæk

Firmaet ARO Fluid Technologies, en del af Ingersoll Rand Industrial Technologies, har lanceret verdens første pumpe til UV-blæk. Da UV-blæk meget let krystalliserer som følge af dets kemiske sammensætning, der indeholder fotoinitiatorer, var det hidtil meget vanskeligt at opnå en effektiv transport af UV-blæk. Al formulering og transport måtte udføres manuelt. Efter mange års forsøg i felten og forbedringer i laboratoriet er det nu lykkedes Ingersoll Rand’s forskerhold at fremstille en pumpe, der er særligt designet til at holde forskydningskræfter og termisk energi på et minimum for at tillade en vellykket transport af UV-materialer. Denne revolutionerende pumpe reducerer driftsomkostningerne dramatisk inden for den kemiske industri, trykkeri¬industrien og emballage¬industrien, samtidig med at den gør det muligt at automatisere transporten af UV-blæk og andre UV-væsker.

Pumper til UV-blæk
I over tre år har ARO’s applikations- og designeksperter samarbejdet med flere af verdens største blækproducenter for at finde en pålidelig løsning til transport af mellem- til højviskøst UV-blæk. Dette omfattende R&D-arbejde er mundet ud i en stempelpumpepakke, der er særligt designet til at holde forskydningskræfter og termisk energi på et minimum for at tillade en vellykket transport af hærdningsfølsomme UV-materialer. Håndteringen af blæktransport har dermed nået et industrielt stade med deraf følgende produktivitets- og effektivitets¬forøgelse.

For yderligere oplysninger om ARO’s pumper til UV-blæk, kontakt din lokale ARO-pumpeforhandler, ring på +47 22551526 eller gå ind på www.ingersollrandproducts.com.
 

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 155.000 læsere af IMP