www.industriogteknik.com
Conrad News

MÅLEENHEDER, SOM LEVER OP TIL KRAVENE

Nyhed på Conrad Sourcing Platform: Måleenhederne 7KM PAC2200 fra Siemens’ Sentron-portefølje.

MÅLEENHEDER, SOM LEVER OP TIL KRAVENE

Måleenhederne 7KM PAC2200 CLP kan anvendes til at registrere og måle elektricitetsmængden med henblik på at afgrænse tredjepartsmængder i overensstemmelse med PTB-A50.7.

  • Enkel og sikker afgrænsning af tredjepartsmængder med eller uden egen strømforsyning
  • Sortiment af måleinstrumenter til stationære systemer, kontrolskabe eller sikringsbokse
  • Enkel, sikker og omkostningseffektiv afgrænsning af tredjepartsmængder

Teknologien er i fokus i årets sidste kvartal, og Conrad Elektronik har her dedikeret sig til kernen inden for elektroteknologi – test- og måleteknologien. Det sker via målrettede tilbud og en omfattende oversigt over sortimentet. Blandt de i alt 25.000 teknologiløsninger har erhvervskunderne også adgang til målesystemer, der overholder måle- og kalibreringsloven, og som gør det muligt at definere tredjepartsmængder i overensstemmelse med de gældende standarder. Ønsket har været at imødekomme denne måling med alle dens juridiske krav, hvorfor erhvervskunderne nu også får adgang til måleenhederne 7KM PAC2200 fra Siemens’ Sentron-portefølje via Conrad Sourcing Platform. B2B-distributøren henvender sig primært til de ansvarlige inden for områderne vedligeholdelse, reparation (MRO) og facilitetsadministration, der ønsker at holde øje med elektricitetsmængden i virksomheden og nøjagtigt skal differentiere denne fra tredjepartsmængder.

”Med Siemens’ måleapparater kan vi nu tilbyde en innovativ løsning til de virksomheder, der forsyner en anden fysisk eller juridisk person med elektrisk energi til slutforbrug. Denne løsning registrerer omfanget af tredjepartsleverancer på nøjagtig vis og i overensstemmelse med kalibreringsloven. Dette inkluderer f.eks. elforbruget i lejede lokaler, en administreret kantine eller tredjepartsforbrugere såsom leasede enheder, f.eks. drikkevaremaskiner eller lejet it-infrastruktur,” forklarer Susanne Storch, Senior Expert Product Management hos Conrad Electronic. For virksomheder uden egen strømforsyning er det tilstrækkeligt at registrere og afgrænse det aktive elektriske arbejde (kWh) med et MID-certificeret måleinstrument, for eksempel Sentron 7KM PAC2200 MID. Med både MID- og CLP-certificerede måleapparater kan de akkumulerede egne og tredjepartsmængder afbalanceres og rapporteres årligt.

Situationen er anderledes for de virksomheder, der også bruger egenproduceret elektricitet. I dette tilfælde skal et kvarters måling sikre, at den genererede og forbrugte energi synkroniseres. Det sker ved at registrere det aktive arbejde (kWh) i intervaller à 15 minutter på det foreskrevne tidspunkt. Måleenheden Sentron PAC2200 CLP (certificeret belastningsprofil) opfylder disse og alle andre påkrævede kriterier, hvilket således understøtter afgrænsningen af de respektive tredjepartsmængder.

Begge modeller muliggør problemfrie målinger af en tilsyneladende aktiv og reaktiv effekt ved spændinger på op til 400 V mellem de udvendige ledere (L-L) og 230 V (L-N). De overholder måle- og kalibreringsloven i henhold til PTB-A50.7 og er designet til kontinuerlige strømme på 10 eller 65 A. Alle målte værdier kan også gemmes i en certificeret 15-minutters hukommelsesdybde med en belastningsprofil til alle faktureringsrelevante data over to år.

Måleenhederne indeholder en funktion til automatisk registrering af netfrekvensen uden at fastgøre den til 50 eller 60 Hz. Enhederne bruger den effektive værdimetode (TRMS) til alle målinger.

Et LC-display med baggrundsbelysning gør det muligt at aflæse dette, selv ved en dårlig belysning. Enhederne har et LAN-interface med Modbus-TCP-protokol og er godkendt i henhold til MID. På fronten opfylder måleenhederne IP40-standarden. På bagsiden når de IP20. Beskyttelsesklasse II gælder for den installerede tilstand.

De 6TE-brede måleinstrumenter er velegnede til installation i stationære systemer, omskiftere eller sikringsbokse i lukkede, tørre rum og er designet til montering på en topskinne. Måleenhederne er designet til drift ved temperaturer fra -25 til 55 °C. De har målene 71 mm x 108 mm x 97 mm (L x B x H).

Du kan finde mere information om Siemens’ måleapparater hos Conrad på følgende link: https://www.conradelektronik.dk/sog?categoryName=M%C3%A5leudstyr&categoryPaths=%1Ft08%1Fc37381&search=siemens&searchType=regular

www.conradelektronik.dk

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 15.000 læsere af IMP