www.industriogteknik.com
HMS Industrial Networks AB

Genzyme overvåger 50.000 SCADA punkter med Anybus Communicator

HMS Industrial Networks, som er en af verdens ledende virksomheder i bioteknologi, har etableret et nyt anlæg for produktion af polyklonal antistof, som er en innovativ produktionsfacilitet: Processen er blevet automatiseret så meget som muligt for at reducere menneskelige fejl i de mange stadier af processen (separation, rensning, filtrering, ultrafiltrering, hæmats-valgmuligheder etc.). I produktionen bruges in-terface til en række mikset laboratorieudstyr, som ikke fra starten var designet til at kommunikere med fieldbus. Genzymes bruger omkring 30 HMS Anybus Communicartors for gennem portåbninger at være i stand til pålidelig SCADA behandling på tværs af alle apparater, der er i brug. Derved opnås der fordele både på kvalitet og pro-duktionsomkostninger.

Genzyme overvåger 50.000 SCADA punkter med Anybus Communicator
Lyon bioproduktionsanlægget strækker sig over et areal på 22.000 m2 og producerer et selektivt immundræbende middel, som bruges til at forhindre organafvisning ved organtransplationer (Thymoglobulin®). Den medicin bruges i hæmatologi i tilfælde, hvor de transplanterede celler reagerer mod deres vært i benmarvstransplantering. De aktive midler i medicinen er menneskelige hæmapoietiske stamceller med antistoffer, opnået ved rensning af et serum, som er brugt som råmateriale. Den immunogene base stemmer overens med de hæmatopoietiske stamceller (Thymus celler).
Der er investeret 115 millioner euro i udviklingen af anlægget.
”Genzyme benytter til stadighed arbejdsintensive produktionsmetoder på Sanofi Pasteur-anlægget i Marcy. Med det nye anlæg håber vi, at optimere processen, så menneskelige fejl reduceres til et minimum. De løbende analyse-processer involverer mere end 780 produktionsstadier, hvori der er mange muligheder for fejl. Automatisering er en proces, der betyder et meget nært samarbejde mellem det involverede udstyr. Derved har man undgået på ny at tænke på hele det ergonomiske opbygnings- og produktionsudstyr, mens resultaterne flyder ud af produktionsudstyret – en sand revolution. For at udføre dette, har vi specificeret mere end 4.000 parametre og 13.000 alarmer, der sætter os i stand til at mestre alle trin i produktionen”, forklarer Alexis Ducacel, Genzyme´s leder af automatiske systemer.

Bioproduktion: en serie af komplekse processer
Unikt traditionelt kemi, produktion baseret på levende celler, involverer mange forskellige komplekse og bekostelige stadier. Produktionscyklusen for en rekombinant protein, kræver en industriel infrastruktur, som passer til skala-integreret produktion, idet den foregår over adskillige stadier fordel over flere måneder. Hvert trin er genstand for talrige kvalitetskontroller. Der foretages test for at sikre, at vira og forureninger er ledet ud af produktionscyklusen. Og i slutningen af produktionslinien er renhed og håndteringen omkring proteinet også blevet kontrolleret.
Produktionen af medicinen involverer mange komplekse stadier, foretaget af en række tekniske og kvalitetssikre test.
Produktionsproccesen kan blive nedbrudt på fire hovedstadier:
-Indsamlingen af antistoffet immunoglobulins, som gøres ved at indsprøjte menneskevæv i kaniner.
-Rensning af antistoffet immunoglobulins for at fjerne uønskede proteiner (især anti-erythrocyte antibodies) ved brug af hæmats.
-Kromatografi-stadiet består af negativ ion vekslet gennem brugen af en io-vekslende resin. Urenheder bliver fanget af resinen, mens immunoglobulins, som ikke er pålagt negativ, er undgået. Dette stadie er kontrolleret ved at bruge spectrofotometri og elektroforese.
-På bundfaldsstadiet fjernes de sidste urenheder. Den rensede immoglobulins er pasteuriseret (60° C ved 10 timer). Det færdige produkt bliver frysetørret, før det bliver hældt på medicinflasker og forseglet.
”I denne proces kan vi f. eks. programmere indstillingen (fart, temperatur, arbejdstid etc.). Disse værdier kan blive ændret i SCADA for at notere de specifikke krav til den øjeblikkelige produktion.
Aflæsningen er foretaget for hvert trin og sendt tilbage til SCADA. Det gør det muligt for os at have en meget præcis sporringsproces. Det betyder, at arbejdsbelastningen for kvalitetssikrings-teamet i særdeleshed er blevet betydeligt reduceret, hvilket tydeligt kan ses på omkostningssiden”, tilføjer Alexis Ducancel.
Både Lyon-anlægget og Marcy-anlægget får FDA og AFFAPS-godkendelse.
-Vi valgte helt naturligt HMS, fordi vi følte, at ikke andre virksomheder havde standardløsninger, der kunne returnere data fra en mikset opstilling af udstyr, som ikke nødvendigvis var designet fieldbus-forbindelse. Vi har 28 centrifuger, pH-metre, afvejning. interface protokolveksling eller ASCII og f. eks. 30 Anybus Communicators på anlægget, som sender data over Ethernet eller Profibus til den centrale SCADA.

Anybus Communicator: løsningen på at integrere serieudstyr ind i et industriel kommunkations-netværk
Anybus Communicators serie af porte til forbindelse af industriel Ethernet/Fieldbus gør det muligt at sende data til brug i et netværk. Anybus Communikation kan forbinde de fleste produkter med en RS-232/422/485 seriel interface til industriel Ethernet eller fieldbus. Der præsteres en intelligent konversation mellem den serielle protokol og destinationen netværk. Konversationen konfigureres ved brug af ABC Config Tool software. Nar konfigurationen er foretaget, kan den bruges igen for alle netværk, der er tilknyttet kommunikatoren.
”Bortset fra kvaliteten i produkterne, fandt vi, at teknisk understøttelse var der, når vi havde brug for den” konkluderer Alexis Ducacel.
Omkring 50 medarbejdere er placeret i Genzymes-produktionen, hvor de indledende produktionsserier er kørt og med et tilfredsstillende resultat. Fuld produktion vil starte i slutningen af 2011, når AFSSAPS certificeringen er opnået. Den totale medarbejderstab vil da være oppe på 270.

Vedrørende Genzyme
Genzyme blev grundlagt i 1981 i Cambridge, Massachusetts, USA, idet dets grundlægger satsede på at udvikle helbredsløsninger, der ikke fandtes på den tid, for mennesker med alvorlige sygdomme. Med en personlig indsats vedrørende sundhed og en lyst til at innovere skabte grundlæggeren en bioteknologisk virksomhed, der i dag er i forreste linie og velkendt over hele verden. At hjælpe mennesker med genetiske sygdomme var det fornemme kald.
Genzyme er også en virksomhed, der har udviklet medicin til en nyskabende behandling for patienter med nyre-sygdom, kræft og leverbetændelse og dem, der har behov for en transplantation eller operation og yderligere har man udviklet metoder til diagnostiske undersøgelser.
Virksomheden er pioner i bioteknologi, og er internationalt baseret, idet man beskæftiger 11.000 mennesker verden over.

Billedtekst 1:
Gezyme`s nye anlæg for produktion af polyklonale antistoffer til transplantation af hæmatologi dækker 22 m2. Der er investeret 115 millioner euros.

Billedtekst 2:
Rækken af Anybus Communicators giver mulighed for, at seriel data kan blive ført tilbage til et central kontrolsystem.

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 15.000 læsere af IMP