www.industriogteknik.com
PEPPERL+FUCHS PROCESS AUTOMATION

DART er ved at være virkelighed

DART er tæt på at være en accepteret standard teknologi i den forarbejdende industri. Dynamic Arc Recognition and Termination (DART) er en meget nemmere måde til certificering af den indbyggede sikkerhed i et kredsløb. DART betyder mere energi til drift af felt enheder i eksplosionsfarlige omgivelser og muliggør længere kabler. Det bruger intelligente kredsløb til at overvåge hele det elektriske kredsløb. Lige så snart en potentiel farlig gnist opdages, lukkes hele strømforsyningen ned i løbet af mikrosekunder for at forhindre gnisten i at gøre skade. Dette forøger mulighederne for installationer i høj grad og danner grundlag for en helt ny række af applikationer.

DART er ved at være virkelighed
DART-Fieldbus er en løsning, der smelter sammen med eksisterende trunk-and-spur topologi og som er kompatibel med enhver eksisterende Entity class felt enhed. Trunk and spur kombinerer et klart struktureret system lay-out med den største skalering og tilpasning. Når der er tale om beskyttelse mod eksplosioner var der før tale om to koncepter: FISCO og Entity. De anses for at være pålidelige løsninger til proces automatisering selv om de har betydelige mangler som f.eks. begrænsede kabellængder, begrænset antal enheder og begrænsninger i strømforsyningen til disse enheder. Dette skyldes de tilknyttede tekniske koncepter. Det fungerer grundlæggende med begrænsninger i strømforsyningen så spænding og strøm holdes nede på et niveau der forhindrer dannelsen af en gnist, som er varm nok til at forårsage en eksplosion

Passiv sikkerhed helt fra begyndelsen
DART muliggør for første gang en passiv sikker højspændings trunk. Det fungerer med DART segment beskyttelse der har op til tyve outputs pr: segment; der forbindes til det ønskede felt enhed.. DART strømforsyningen er placeret i Zone 2 mens trunk, segment beskyttelse, spur linier og felt enheder kan placeres i ”fare” Zone 1. Med andre ord muliggør DART installering af hele segmentet i passiv sikkerhed. Det giver mulighed for et stort antal enheder og betydeligt længere kabler sammenlignet med FISCO eller Entity. Til en DART beskyttet fieldbus infrastruktur findes der især to typer DART komponenter, FieldConnex produkterne, fra Pepperl+Fuchs. Produkterne er certificerede som et system: de yder kun DART beskyttelse til trunk’en som en kombination DART Power Hub har en ydelse på 22,5 volt med 360 mA til trunk’en. Den meget kompakte DART Power Hub leveres som redundant konfiguration og som ekstraudstyr med en Advanced Diagnostic Module (ADM), som fortløbende overvåger fieldbussens fysiske lag for at opdage ethvert tegn på fald i signalkvaliteten, der måtte kræve opmærksomhed. De individuelle strømforsyningsenheder kan udskiftes under drift (hot swap) så en passiv enhed kan udskiftes uden at produktionsapparatet påvirkes. DART Segment Protector virker som sikkerhed mellem stærkstrøms trunk’en og felt enheden. Den gør tilkobling af op til tolv spur linier, hver med en længde af op til 120 meter, mulig. Disse segment beskyttelser har indbygget sikring mod kortslutning og passiv sikker output i henhold til Entity standarden så der en nem tilkobling af eksisterende felt instrumentering.

Mere strøm til felt enhederne
DART gør det muligt at bruge feltinstrumenter med højere strømforbrug end det var muligt tidligere i Zone 1: Et af de første DART felt instrumenter hedder Protos 3400 Power-i. Det leveres af den tyske specialist indenfor procesinstrumentering, Knick, og det er den første proces analyse enhed, der kan anvendes i et elektrisk kredsløb med passiv sikkerhed i overensstemmelse med DART. Enheden har op til fire kanaler til måling på forskellige lokationer. Det er et meget kompakt design med belyst LCD display og det kan nemt serviceres på stedet.

Den nemme vej til passiv sikkerhed
System designere skal ikke til at anvende et helt nyt teknisk koncept – de kan bruge deres eksisterende ekspertise til at konstruere passive sikkerheds løsninger med dramatisk forøgede funktioner. For produktionsledelsen er DART Fieldbus mere en teknisk evolution end en revolution. Der skal ikke anskaffes helt ny hardware, DART betyder at investeringerne i infrastrukturen indenfor proces automatiseringen er sikrede. De ekstisterende trunk-and-spur high-power trunk netværk skal blot modificeres en smule – alle Entity felt enheder kan fortsat anvendes.

Efter at pålideligheden og den passive sikkerhed I DART konceptet er blevet verificeret af den tyske Physikalisch Technische Bundesanstalt har teknologien fundet vej til de respektive IEC standarder. Sammen med 15 andre fabrikanter baner DART vej for en fælles indsats til at gøre DART til en let anvendelig teknologi, der kan bruges til mange områder i eksplosionsfarlige omgivelser.

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Related Articles

PEPPERL+FUCHS PROCESS AUTOMATION
Universel og kompakt

Slut dig til de mere end 15.000 læsere af IMP