www.industriogteknik.com
Schmersal

Sikkerheds rådgivning: Schmersal har et nyt tilbud om serviceydelser

Schmersal Group udvider sine ydelser med hensyn til maskinsikkerhed. Den nye Sikkerhedsrådgivning (”Safety Consulting”) sigter på at give virksomhedens kunder en omfattende konsulent rådgivning med hensyn til områder som implementering af direktiver og standarder i konkrete områder af praktisk maskinkonstruktion.

Sikkerheds rådgivning: Schmersal har et nyt tilbud om serviceydelser
I de seneste måneder er erfarne ingeniører, både fra tyske virksomheder og adskillige europæiske datterselskaber blevet kvalificerede som eksperter i maskinsikkerhed. De er allerede i gang med arbejdet i det nye Application Center, hvor de har et tæt samarbejde med de lokale salgsingeniører og produktchefer. I andre lande, f.eks. Kina og USA, bliver konsulenterne kvalificerede i september 2010.

Hovedopgaven for Sikkerhedskonsulenterne kommer til at bestå i at forsyne kunderne med kvalificerede svar på deres spørgsmål, eksempelvis hvilke typer sikkerhedssystemer der skal anvendes, hvordan sikkerhedssystemerne skal integreres i kontrolsystemer og funktioner i maskinerne og hvorledes det programmerbare, elektroniske sikkerhedssystem kan konfigureres, så både sikkerhedskrav og specifikationer for produktionsydelse af maskinen opfyldes optimalt.

Vurdering af det krævede ydelsesniveau i henhold til EN ISO 13849-1 og beregning af den aktuelle ydelse af det valgte sikkerhedssystem er to andre opgaver, som Sikkerhedskonsulenterne foretager for kunderne.

Den første reaktion fra kunderne på det nye servicetilbud er gennemgående positiv.
- Mange af vore kunder ønsker at uddelegere konfigurationen af sikkerhedssystemer, der overholder regulativerne, til eksperter, der overtager det fulde ansvar for denne opgave. Som en af verdens ledende virksomheder indenfor udstyr til sikkerhed har vi fået en omfattende og meget virkelighedsrelateret know-how på dette område.
- Som et resultat af vort samarbejde med, og medvirken i, forskellige standardiserings væsner har vi ligeledes den nødvendige, teoretiske baggrund som kræves for at konfigurere sikkerhedsforanstaltninger, der overholder de givne standarder, fortæller Uwe Wiemer, Application Center Manager.

Andre serviceydelser vil blive tilføjet til Sikkerhedsrådgivningen – og de vil blive tilbudt på verdensplan af Schmersal Group. Målet er at få en fabrikations- og teknologineutral tankegang og at udvikle eller konfigurere komplekse sikkerhedstekniske løsninger, der går udover eget produktprogram.

Samtidig bliver de sædvanlige serviceydelser fra Schmersal også integreret i Application Centret. Uwe Wiemer: – Vi har altid påtaget os yderligere opgaver såsom parametrering af sikkerhedskontrollere eller at foretage kundespecificerede modifikationer af vort sikkerhedsudstyr. Det er det, kunderne fortæller om os i markedet. Disse opgaver bliver nu overført til vort Application Center. Som et resultat af centraliseringen af vore serviceydelser kan vi arbejde mere koncentreret og dermed opnå den nødvendige frihed til at udbygge kvaliteten af vort ’one-stop shop til sikkerhed’ koncept på markedet.

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Related Articles

Schmersal
SLC 420 serien

Slut dig til de mere end 15.000 læsere af IMP