www.industriogteknik.com
Seco Tools

Seco sigter med en ny strategi mod at forbedre sikkerhedsparametre med 20 procent

Seco Tools har iværksat en vidtrækkende sikkerhedsstrategi, som indeholder både årlige og langsigtede mål frem mod 2030, for at opnå størst mulig sikkerhed, sundhed og trivsel for medarbejderne Med denne langsigtede plan og løbende forbedringstiltag vil virksomheden opnå en kraftig reduktion af det gennemsnitlige tab af arbejdstid som følge af arbejdsulykker sammenlignet med de resultater, som opnås gennem branchetypiske sikkerhedsprogrammer, der udelukkende fokuserer på årlige resultater.


Typiske ulykker i et produktionsmiljø er ofte skader på hænder og fingre, og det kan ramme alle fra rengøringspersonale til maskinoperatører og reperatører. I Secos sikkerhedsstrategi er de langsigtede mål for gennemsnitlig tabt arbejdstid som følge af arbejdsulykker på 1,1 i 2022 og 0,8 i 2030. Den samlede registrerede ulykkesfrekvens ligger for 2022 på 2,0 og for 2030 på 1,6 eller derunder.

En paraplytilgang til sikkerhed
Seco påbegyndte planlægningen af sikkerhedsprogrammet sidste år, og ledelesen har valgt en såkaldt paraplytilgang. I arbejdet fokuserer virksomheden på analyser og evaluerer ikke kun på, hvor KPI'er som for eksempel risici på arbejdspladsen, ulykkesfrekvens og lignende nøgletal sakker bagud, men også, hvor vigtige indikatorer skaber sammenhænge mellem aktiviteter og resultater.

Secos paraplytilgang er en global strategi for hele virksomheden og en strategi, hvor Seco opstiller mål og formål og kommunikerer dem ud til alle lokale arbejdspladser . På den måde kan vi sikre, at medarbejderne alle arbejdspladserne har adgang til de nødvendige data, så de kan gennemføre evalueringer og på den baggrund identificere og udbedre eventuelle eksisterende mangler.

Nyt værktøj til hændelsesrapportering
I Secos langsigtede strategi indgår værktøjet EHS360 til hændelsesrapportering, hvor der tages et dybere spadestik ned til årsagerne bag vores sikkerhedsudfordringer, og hvordan de efterforskes. Den største ændring i systemet til opnåelse heraf er en reduktion af de grundliggende årsager og de umiddelbare årsager til ulykker fra 130 til 15 årsagsfaktorer. Virksomheden har også indført en tilgang med "5 årsager", der mere præcist identificerer grundlæggende årsager, som i nogle tilfælde ikke er enkeltstående årsager, men flere årsager.

Ved at skære ned på antallet af årsager kan Seco gruppere dem og udføre en mere præcis analyse samt spore årsagerne over en længere periode for at kunne identificere potentielle tendenser og forbedre undersøgelsesresultaterne. På den baggrund kan Seco sætte ind med relevante tiltag, der kan rette op på årsagerne og minimere risikoen for, at den samme eller lignende hændelser opstår i fremtiden.

"Når man arbejder på at forbedre sikkerheden, er det ikke nok at kigge ét år frem. En effektiv analyse tager lang tid at udføre, så vi har brug for mere tid til at analysere vores data og udfylde de huller, vi finder, så vi kan samarbejde om at forbedre vores system," forklarer Lowe Hjort, som er SMS Health & Safety Specialist, Seco Tools. "Når det handler om sikkerhed, har virksomheden brug for en langsigtet vision. Derfor har vi introduceret ikke bare årlige mål, men også langsigtede mål."

Tilpasninger og forbedringer
Medarbejdersikkerhed er altid et fokusområde hos Seco, og virksomheden fortsætter arbejdet med at tilpasse sig de skiftende forhold ved at identificere løsninger og aktiviteter, der tager hånd om og forbedrer forholdene. Det endelige mål er en sikrere arbejdsplads, som virksomheden vil opnå gennem samarbejde og vidensdeling og ved at opstille og nå ambitiøse mål for sikkerheden.

www.secotools.com/pr/seco-aims-to-enhance-safety-parametersSeco sigter med en ny strategi mod at forbedre sikkerhedsparametre med 20 procent
Employee safety for a safer workplace

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 155.000 læsere af IMP