www.industriogteknik.com
Parker News

Parker er blevet certificeret i henhold til ISO 15848-1 klasse C med lav emission til industrielle kugle- og nåleventiler

Parker Hannifin, der er verdens førende virksomhed inden for bevægelses- og kontrolteknologier, præsenterer nu en række ventiler, der er testet i henhold til ISO 15848-1 klasse C. Det er en standard, der fastlægger procedurerne for måling, test og kvalificering af flygtige emissioner fra industriventiler.

Parker er blevet certificeret i henhold til ISO 15848-1 klasse C med lav emission til industrielle kugle- og nåleventiler

Klasse C-ventilerne supplerer Parkers eksisterende løsninger til de strengere klassificeringer for lækagehastigheder i klasse A og B og minimerer samtidig kundens behov for investeringer.

For virksomheder, der opererer i den kemiske eller petrokemiske branche eller naturgasbranchen, er årsagerne til at minimere emissioner til atmosfæren fra industrielle ventiler miljømål, myndighedsbestemmelser og anlægs-/arbejdersikkerhed. Et uafhængigt testorgan overværede og certificerede de fulde fabrikstest i overensstemmelse hermed.

For at opnå ISO 15848-1 klasse C-certificering skal en ventil udvise mindre end en bestemt lækagehastighed over et foruddefineret antal driftscyklusser. Ventilen skal desuden holde sig inden for denne grænse, samtidig med at den modstår foruddefinerede temperaturudsving. Både Parkers Hi-Pro-kugleventiler og H-seriens nåleventiler opfyldte kriterierne og er nu certificeret i henhold til ISO 15848-1 klasse C.

Hi-Pro-kugleventilen gennemførte en test på 205 cyklusser ved en testtemperatur på -50 °C, og den opnåede en lækagehastighed for et spindeltætningssystem på 1,2 x10-6 og en test på 205 cyklusser ved en testtemperatur på +160 °C, hvorved der blev opnået en lækagehastighed for et spindeltætningssystem på 1,0 x 10-6. Nåleventilen i H-serien gennemførte en test på 205 cyklusser ved stuetemperatur og opnåede en lækagehastighed for et spindeltætningssystem på 2,0 x 10-6. Begge ventiler blev testet med helium som testmedie.


Parker er blevet certificeret i henhold til ISO 15848-1 klasse C med lav emission til industrielle kugle- og nåleventiler

Parkers højtydende Hi-Pro-kugleventiler i Klasse C har et fuldt koldarbejdstryk på op til 414 bar, hvilket giver 100 % bobletæt afspærring og kontinuerlig repeterbar ydelse. Med et ægte todelt, kvalitetssikret design reduceres kabinettets lækageveje til et minimum. Samme kvalitet, pålidelighed og værdi fås fra Parkers H-serie af nålemønsterhåndventiler i klasse C, som giver mulighed for præcis flowregulering til en lang række medier i applikationer med lavt flow. Nåleventilerne har som standard metal-til-metal-sæder for at sikre 100 % bobletæt afspærring.

Begge ventilserier har fuldt integrerede rørforbindelser, der udnytter enten Parkers overlegne fordel ved proprietære A-LOK® (dobbelt klemring) eller CPI™ (enkelt klemring) fittingsteknologier. Denne vigtige tekniske egenskab gør ikke blot installationen hurtigere, men eliminerer også behovet for koniske gevind og gevindtætningsmiddel og dermed muligheden for en ekstern lækagevej. Dette kan yderligere reducere anlæggets samlede emissioner.

En anden teknisk egenskab ved ventilerne, der understøtter ISO 15848-1 klasse C-akkreditering, er et robust pakningsdesign omkring spindlen. Spindelen i industriventiler er en bevægelig del, så et robust tætningskoncept er afgørende for at forhindre lækager under bevægelse og for at kunne holde til antallet af cyklusser og temperaturudsving, der er angivet i ISO 15848-1 klasse C-standarden.

Med denne udvikling kan procesanlæg, systemintegratorer og naturgasdistributører drage fordel af Parker ISO 15848-1 klasse C-certificerede kugle- og nåleventiler, der hjælper med at minimere emissioner og øge sikkerheden.

Få mere at vide om Parkers ventiler til lave, flygtige emissioner på www.parker.com/ipd.

www.parker.com

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 155.000 læsere af IMP