www.industriogteknik.com
Alfa Laval News

Ny Alfa Laval ThinkTop puls-sæderengøring til drænventiler sparer op til 95 % i CIP-væske

Drænventiler tegner sig for op til 20 % af alle ventiler i et typisk procesanlæg. Det er imidlertid dyrt, svært og tidskrævende at rengøre dem på grund af lange rengøringscyklusser og risiko for trykstød. Den nye Alfa Laval ThinkTop puls-sæderengøring adresserer alle disse problemer og gør hurtigt og effektivt drænventiler rene samtidig med, at der spares op til 95 % i CIP (Cleaning-in-Place)-væske.

Ny Alfa Laval ThinkTop puls-sæderengøring til drænventiler sparer op til 95 % i CIP-væske

ThinkTop løfter endnu engang barren for vandbesparelser. Den nye puls-sæderengøringsfunktion er for drænventiler, hvad burst-sæderengøring er for Mixproof-ventiler. Mens burst-sæderengøring reducerer behovet for CIP-væske til Mixproof-ventiler med op til 90 %, reducerer puls-sæderengøring forbruget af CIP-væske til drænventiler med op til 95 %.

Flere besparelser, mere oppetid
Tænk på de besparelser, der kan opnås ved at bruge denne automatiske standard ventilpositionsfunktion, der udløses af et stigende PLC (programmable logic controller)-signal og styres af Alfa Laval ThinkTop V50- og V70-sensor- og styreenheder.

“ThinkTop puls-rengøring giver ejere og operatører af procesanlæg hidtil uhørte besparelser i CIP-væske sammenlignet med konventionel timerkontrolleret PLC-sæderengøring,” siger René Stietz, Product Portfolio Manager, Valves and Automation, Alfa Laval. “Alfa Laval er den første og eneste leverandør af ventilautomatiseringsløsninger, der tilbyder væsentlige besparelser i CIP-væske til drænventiler.”

Hurtige og mere effektiv impulsrengøring
Korte bølger, eller impulser, driver ventilrengøringsprocessen og aktiverer ventilen, når forskydningskraften når sit maksimum. Hver positionsbaseret impuls tager mindre end 1 sekund og forhindrer trykstød i systemet. Impulsen skaber høj turbulent strømning, når væsken passerer gennem det smalle mellemrum mellem ventilhuset og ventilsædet, hvilket effektivt fjerner alle produktrester og giver helt rene drænventiler.

100% rengøringsvalidering af drænventiler
Puls-sæderengøring gør det nemt at styre og validere rengøringscyklusser for ventiler. Ventilpositionen styres ikke af PLC-timeren men af Alfa Laval ThinkTop. Ud over at reducere mængden af anvendt CIP-væske sikrer programmering af sensoren til at åbne og lukke sædet hurtigt en hurtigere og mere omhyggelig rengøring og hygiejne end timerkontrolleret rengøring. ThinkTop bekræfter også, at ventilrengøring er gennemført.

Puls-sæderengøring, som er beregnet til brug med enkeltsædeventiler eller spjældventiler anvendt som drænventiler, er en standardfunktion i ThinkTop V50- og V70-sensor- og styreenheder med én magnetventil. Uanset aktuatorens tilstand kan drænventilen konfigureres som en normalt åben eller normalt lukket afspærrings- eller omskiftningsventil. Puls-sæderengøring gør det nemmere at idriftsætte ventiler, forhindrer trykstød og reducerer CIP-væske og tid.

For at få mere at vide, besøg alfalaval.com/ThinkTop

www.alfalaval.com
 

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 155.000 læsere af IMP