www.industriogteknik.com
Seco Tools

Secos maskinovervågning maksimerer effektiviteten i produktionen

I fremstillingsvirksomheder måler og analyserer man løbende årsagerne til uproduktiv tid for at optimere effektiviteten. Maskinovervågning fra Seco leverer den datadrevne indsigt, virksomhederne har brug for – ikke kun til at styre effektiviteten, men også til at øge både produktionsmængden og produktkvaliteten.


Secos løsninger til maskinovervågning fjernovervåger og indsamler løbende produktionsdata i realtid for at skabe overblik over, hvad der sker i hele produktionsprocessen, fra start til slut. De indsamlede data samles til en dybdegående profil af den daglige aktivitet og udløser underretninger til håndtering på produktionsstedet eller til videresendelse med besked om produktionskritiske målinger.

Opnå bedre overordnet effektivitet ved at fjerne flaskehalsene
Detaljeret indsigt i bearbejdningen på alle overvågede og uovervågede processer gør det nemt for virksomheden at øge udstyrets overordnede effektivitet (OEE) og foretage løbende forbedringer af driften med henblik på bedre planlægning, tidsplaner og kommunikation. Overordnet afslører den datadrevne indsigt de reelle grundliggende årsager til produktionsproblemer, der hindrer optimering af arbejdsgangene.

Omkostningseffektiv dataindsamling på tværs af produktionen
Begrænset adgang til produktionsdata i realtid betyder, at det tager lang tid, før virksomheden kan reagere på problemer i individuelle programmer, maskiner, celler og den overordnede produktionsproces. Med lave startomkostninger giver Secos maskinovervågning forbedret kommunikation fra produktionen til den øverste ledelse, baseret på datadrevet og intelligent produktion.

Farvekodede målinger på realtids-dashboards giver virksomheden den indsigt, der er nødvendig for at kunne optimere effektiviteten. Medarbejderne kan også nemt tilføje deres input og observationer, kategorisere maskinnedetid og bidrage til at vise eventuelle problemer i den rette sammenhæng. Vores førsteklasses serviceløsninger er udarbejdet i samarbejde med et eksklusivt netværk af anerkendte og højt specialiserede softwareudbydere og teknologisamarbejdspartnere, blandt andet Machine Metrics.

Løsninger til den virkelige verden
I stedet for at tilbyde kunderne dataindsamlingsløsninger, der kun indsamler oplysninger fra produktionsprocesserne, tilbyder Seco en solid portefølje af løsninger. Ved enhver udfordring, der begrænser produktionseffektiviteten, trækker Seco på en kontinuerlig strøm af unik indsigt, der er opnået gennem årtiers produktionsekspertise, for at udvikle løsninger i samarbejde med kunderne.

Data og analyser er værdifulde for virksomhederne, og nu får redskaberne endnu større betydning inden for rammerne af et bredere udvalg af Secos supportmuligheder, der tager hånd om alt fra medarbejdernes tekniske uddannelse og træning til optimering af værktøjsanvendelsen. En så stor vægt på det samlede billede – gennem et partnerskab med kunden med fokus på løbende forbedringer – fremmer samarbejdet og en fuld forståelse af maskinkapaciteten.

###


Secos maskinovervågning maksimerer effektiviteten i produktionen

Seco Machine Monitoring

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 155.000 læsere af IMP