www.industriogteknik.com
EMITECH

Emitech Group udvider sine aktiviteter på området med elektrisk mobilitet med testanlæg specifikt beregnet til hydrogen-brændstofceller og udstyr

Emitech Group tilbyder en række forskellige og unikke testanlæg i Frankrig, som er i konstant udvikling i den hensigt at understøtte sine kunders innovation, især på området med elektrisk mobilitet. Koncernen har allerede signifikante tilgængelige testanlæg på dette område. Det gælder for eksempel EMCEM-anlægget, som tager sigte på at karakterisere en elbils motor set ud fra et elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)-synspunkt, så vel som prøvebænke for højspændingsbatterier (HV), effektelektronik, kalkulatorer osv. Det meddeler nyt udstyr og anlæg for afprøvninger på området med hydrogen (brændstofcellesystemer, tanke + ventiler). Implementeringen af hydrogensektoren af flere interessenter og regioner i Frankrig er en stærk akse for energiomstillingen.

Emitech Group udvider sine aktiviteter på området med elektrisk mobilitet med testanlæg specifikt beregnet til hydrogen-brændstofceller og udstyr

Hydrogen-aktiviteter: Afprøvninger i forbindelse med EMC, elektricitet, mekanik, klima og ild
Afprøvning af hydrogenbrændstofceller kræver komplekse anlæg, som skal opfylde et stort antal krav. Disse installationer skal være sikrede, fordi hydrogen (H2) er en potentiel eksplosiv gas, når den når op på en koncentration på 4 % i luften. En effekt, der er ækvivalent med 50 % af hydrogenbrændstofcelle-systemets elektriske produktion, spredes desuden som varme. Efter valg af en hydrogen-leverandør og installation af H2-forsyningssystemer har Emitech derfor været nødsaget til at udstyre sine laboratorier med H2-sensorer og udstyre dem med særlige køleenheder for at sikre sine installatione. 

Emitech Group har nu to laboratorier i Frankrig, som er egnede til at modtage al slags udstyr, herunder højeffekt hydrogenbrændstofceller (testkapaciteten er på 45kW nu, og på 100kW i midten af 2022). Et tredje laboratorium, som er mere specialiseret i anvendelser med H2-tanke, er også under forberedelse. 

Det første laboratorium med test af elektromagnetisk kompatibilitet og elektricitet har et 70m² halvt anechoisk Faradays bur (H>5m) med specifikke anlæg til hydrogen: En H2-forsyningsenhed forbundet med fire V18 cylinderrækker (4x158m3 H2 komprimeret til 200 bar / 15°C), hydrogen-sensorer, en ATEX-emhætte til dampe og en 45kW køleenhed.

I det andet laboratorium med mekaniske og klimatiske test er det klimatiske kammer blevet fuldstændig tilpasset og sikret for at modtage et komplet brændstofcellesystem med en H2-forsyningsenhed forbundet med to V18 cylinderrækker (H2 komprimeret til 200 bar ved 15°C) og detektionssensorer.

Det tredje laboratorium med mekaniske og klimatiske test har en unik ekspertise i testning af ild og tanke (hydrauliske og pneumatiske test: udholdenhed, trykmodstand, brist, punktur, anslag, overbelastning). Det bliver for tiden tilpasset for at blive til et testcenter for IV H2-tanke.


Afprøvning: Et første komplet 45kVA brændstofcellesystem

Emitech arbejder for tiden med en af de førende aktører inden for brændstofcellesystemer i Frankrig og Europa på et projekt til erhvervskøretøjer drevet af hydrogenbrændstofceller.

Udstyrsleverandøren forsyner producenten med elektrisk energi, en brændstofcelle, der skal integreres i en traditionel elbil-arkitektur. Det er et komplet og kompleks system, som omfatter et kølesystem såvel som fugtighedsregulatorer, luftkompression osv. Desuden er brændstofcellen suppleret med et højspændingsbatteri for kortvarige effektbehov såsom acceleration og til lagring af energigenvinding, især under bremsning. .

Systemet bliver afprøvet i EMC, samt på klimatiske og mekaniske områder i Emitech-laboratorierne i henhold til bilproducentens specifikationer for dette projekt. Emitech er det eneste franske laboratorium, der tilbyder disse kampagner og kvalificeringer af systemet, hvad angår miljømæssige parametre. 

Det har været muligt for Emitech at tilpasse sine laboratorier på få måneder for at leve op til kundens behov vedrørende hydrogen og således køre disse afprøvninger. Afprøvningerne startede i efteråret 2020 på det mekaniske og klimatiske område, og derefter på EMC-området i januar 2021. Andre kampagner er planlagt og internationale kunder har allerede givet udtryk for deres interesse i disse installationer. Vi har allerede planlagt opgraderinger af laboratorierne i 2022 for at tillade afprøvninger på 100kW FCS (Fuel Cell System), for at understøtte sektorens udvikling og den stadig større effekt på producenternes forskellige systemer med brændstofceller.

En udvidelse af udviklingen af færdigheder
Emitech er blevet medlem af to væsentlige netværk i Frankrig på hydrogen-området. Emitech er medlem af FRANCE HYDROGENE siden januar 2021, en forening, der samler aktører (over 400) inden for hydrogen og brændstofceller i Frankrig. EMITECH tilhører også den generelle H2-cirkel i NEOPOLIA-netværket, som fører over 250 virksomheder sammen, hovedsageligt fra regionen Pays de la Loire i Frankrig.

Samtidig hermed holder Emitech aktivt opsyn med standarder og teknisk normerende arbejdsgrupper for at fortsætte med at udvikle sine anlæg og tilpasse dem efter kundernes fremtidige behov og leve op til teststandardernes krav. Det er for eksempel tilfældet med brug af hydrogen i havne, enten til lystbåde eller handelsflåden på lang sigt, men også til bilindustrien eller luftfarten og miljøvenlige fly.

Emitech er også anført som et H2-testlaboratorium i "Guide for conformity assessment and certification of hydrogen systems” (Guide for overensstemmelsesvurdering og certificering af hydrogensystemer), et syntetisk referencedokument om emnet publiceret i juli 2021 af INERIS (Fransk institut for industrimiljø og risici) på vegne af ADEME (Fransk agentur for miljø og miljøkontrol) og FRANCE HYDROGENE.

www.emitech.fr/en

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 15.000 læsere af IMP